Groepsbijeenkomsten

Met anderen in contact komen door iedere maand met een vaste groep mensen samen te komen. Er zijn verschillende groepen waar je kan instromen:
* Delen is helen
* Voelen en contact maken
* Meesterschap en
* Werken met engelen
Wil je deelnemen aan een van deze groepen? Lees meer ...
Direct contact opnemen?
Email of bel 06 10483780.

Consulten en sessies

Een persoonlijk consult of sessie waarin tot in de kern van je vraagstukken wordt gekeken. Het helen en doorbreken van je patronen, waardoor de wereld om je heen als vanzelf mee veranderd. Lees meer ...
Direct contact opnemen?
Email of bel 06 10483780.

Workshops

Enkele voorbeelden van workshops die gegeven worden zijn het schilderen van je eigen zielenportret, groeps healingen met initiaties.
Lees meer ...

Producten bestellen

Het is mogelijk om een persoonlijke boodschap aan te vragen voor u zelf of iemand anders. Het laten maken van een geschilderd zielenportret of een op u afgestemde Cosmic & Flower Remedies. Het bestellen van de gedichtenbundel "Omarm het Leven" en lichtkaartjes. Enz.
Lees meer ...

Doorgevingen Nieuwe Tijd

Laatste update september 2012 door Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

Heling in de nieuwe tijd
We gaan ontwaken.....
Het verschil tussen emoties en gevoelens
Universele liefde......mijn kerstwens
Het kerstverhaal
Het stervensproces
Kristalhelder
Gelukkig "zijn" of zelf zorgen maken
Jezelf zijn of is het ego-isme
Idee, creatie, manifestatie
Een leraar - zijn -
Het getal 4 en het kosmische kruis
Het ontbrekende 4e deel diep in onszelf

Bestel een persoonlijke boodschap op grote kaart, via een mail naar info@lichtcirkel.org of per telefoon bij Ellen 06 10483780. Lees meer ...
Heling in de nieuwe tijd

Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we hier op aarde moeten doorleven, en door alle lessen die we allemaal moeten leren, kan het lijken alsof wij niet heel zijn.

Toen we er zelf voor gekozen hebben uit de eenheid te stappen, waarin alles veilig was, vertrouwd was, goed zoals het was, om de reis door de dualiteit te gaan maken, heeft het ons allemaal een diepe pijn gegeven. Een diepe pijn van verscheurd worden, van afgescheiden zijn van de bron en deze diepe gevoelens van afgescheidenheid en eenzaamheid zijn nog steeds diep in ons aanwezig, diep in ons verankerd en dat maakt dat we op zoek zijn.

Op zoek zijn naar ons ware zelf. Het kan voelen als een innerlijke onrust, naar een gevoel jezelf niet thuis te voelen in je eigen wezen. Alsof er iets mist in jezelf.

En dus zoeken we het nog steeds voor een groot gedeelte in de buitenwereld. We zoeken bij vrienden, familie, kinderen, naar bevestiging, liefde, geluk, zelfvertrouwen, veiligheid, noem maar op. Maar dit is allemaal maar een tijdelijke oplossing, een tijdelijke vervulling van iets veel diepers. Maar stap voor stap gaan we onszelf weer herkennen. Langzaam maar zeker gaan we weer het licht in onszelf en de mensen zien.

We gaan weer ontdekken dat we contact kunnen maken met een diep stuk in onszelf wat we waren vergeten dat we dat in ons hebben. Om onszelf te leren kennen hadden we spiegels nodig. In de ander herkenden we de diepe pijn die in onszelf zit. En door bezig te zijn met de pijn van de ander, hoopten we erkenning, liefde, geborgenheid te krijgen en zo vergaten we voor een moment onze eigen diepe pijn. Maar zodra je iets verlangt van de buitenwereld is er afhankelijkheid. Laag voor laag mochten we iedere afhankelijkheid buiten onszelf gaan herkennen en stap voor stap worden nu al deze lagen zichtbaar en gaan we ze afpellen tot we weer bij onze eigen kern komen.

En door de spiegel die een ander ons heeft voorgehouden en nog steeds voorhoud, leven na leven, door te helen, te transformeren, te doorleven, en het ervaren van alle tegenstellingen die er op de aarde mogelijk zijn, gaan we van de dualiteit, van de strijd weer terug naar de eenheid, maar nu gaan we terug naar een eenheid met bewustzijn.

We gaan weer contact maken met ons diepste zelf. Met onze grote ik, die niet meer is verbonden met de persoonlijkheid, maar die is verbonden met de goddelijke vlam in onszelf. We hebben altijd buiten onszelf moeten zoeken naar vervulling, naar verbinding, naar liefde, omdat dat nu eenmaal het proces is van dualiteit, maar de tijd is aangebroken, dat we de vervulling, de liefde en de verbinding weer in onszelf kunnen gaan zien. We gaan zien dat alles wat we nodig hebben, al in ons is.

Het proces van heel worden is een intensief proces. En de heling vind ook plaats op verschillende niveaus in onszelf. Ziekte ontstaat voornamelijk door de onbewuste emotionele laag en uit zich dan in de fysieke laag. Overtuigingen die zich vastzetten spelen hierin een grote rol. Emotionele en geestelijk weerstanden maken dat blokkades zich gaan vastzetten in de materie. De meeste mensen negeren de signalen en bestrijden deze enkel maar. Zoeken naar iets of iemand buiten jezelf die het ogenschijnlijk kan helen. Waardoor je niet bij de diepere laag komt.

Wanneer iemand weer een diep contact gaat krijgen met zijn diepste wezen, geeft dit grote innerlijke veranderingen. Behoeftes, vriendschappen, relaties, werk, religie, alles wat als een schijnbare zekerheid bestond in je leven, kan anders worden. En je moet ook weten dat ieder mens uiteindelijk alleen zichzelf kan genezen. Iemand zal contact moeten gaan maken met zijn eigen diepste kern, met de eigen diepste innerlijke behoeften, met zijn eigen diepe innerlijke pijn. Een eenzaam proces, die helaas vaak ten diepste gedeeld kan worden met de buitenwereld, omdat iemand vaak niet de beweegredenen kent van de ander, het helingsproces doorleeft van de ander.

De werkelijke vervulling ligt in het delen en helen van je diepste gevoelens als onafhankelijke zielen, als unieke mensen die ieder op zijn eigen manier ervaringen opdoen en de rijkdom van alles wat je hebt geleerd met elkaar deelt. En niet in het helen van de diepe trauma’s en innerlijke wonden en gevoelens van elkaar.

Je hoeft daar geen moeilijke opleidingen voor te volgen. De enige weg om werkelijk contact te maken met die diepste kern is de weg van de stilte. Daarin ligt de kracht. De oerkracht die gaat maken dat we weer verbonden zijn met onze eigen goddelijkheid. De innerlijke kracht van het weten. En wanneer je in deze stilte komt, zul je merken dat alle emoties, alle angsten, alle pijn er niet zijn. Wanneer je het denken toelaat, kies jij ervoor weer verbinding te maken met die angsten en emoties die in het hier en nu, in de stilte niet aanwezig hoeven zijn.

Het gaat erom dat jij ten diepste deze transformatie wilt toelaten. Steeds weer zullen die zaken op je pad komen die maken dat je kunt groeien in bewustzijn. Steeds weer krijg je nieuwe ervaringen, steeds weer op een dieper nivo. Ieder deel in jouw moet weer heel worden tot op het aller diepste nivo.

Wanneer je naar iemand toe gaat waarvan je verwacht of hoopt dat hij of zij jou kan helpen, inzicht kan geven, moet je je ervan bewust zijn dat jij degene bent die het werk zal moeten verzetten.

De ander kan jou de ruimte geven om in jezelf te gaan kijken doordat diegene misschien het proces al heeft doorleefd en helderheid heeft gekregen in een situatie waar jij nog middenin zit. Je kunt ervaringen delen en uitwisselen, luisteren, dingen aangereikt krijgen, waarvan jij moet voelen of het wel jouw weg is en bij je past, maar jij bent degene die jezelf zal moeten transformeren. Soms ook mag je ervaren wat de konsekwenties zijn van je eigen keuzes. Het uitwisselen en delen kan een groot helend effect hebben. Maar jij bent degene die de veranderingen in jezelf toelaat. De ander kan er voor je zijn, maar jij zult de verantwoordelijkheid moeten leren nemen voor alles wat er in je leven verschijnt, wetend dat jouw hart vraagt om licht op een bepaald stuk in jezelf. Diep in jezelf ligt de oplossing voor alle vragen die je hebt.

Wanneer je hulp wilt zoeken bij iemand dan zal de hulpverlener gaan kijken in jouw energieveld. Wanneer je naar iemand toegaat die werkelijk vanuit zijn hart de ander wil helpen, zal degene die om hulp komt, gaan voelen dat datgene wat wordt aanreikt, wordt gedragen door het diepste wezen van degene die hulp geeft.

Degene die dan om hulp komt wordt dan aangeraakt door de liefdeskracht of de liefdestrilling van de hulpverlener. Hij voelt wie je werkelijk bent en dat datgene wat wordt aangereikt gedragen wordt door de liefdesenergie, waardoor er ruimte ontstaat in het energieveld, er gebeurt op energie nivo is bij degene die voor hulp komt, er komt als het ware een soort opening, een soort kracht, waardoor hij gevoelig wordt en contact kan maken met die stukken die door de hulpverlener al zijn geheeld of ervaren, degene die om hulp komt kan dan contact gaan maken met zijn eigen heelheid die al aanwezig is in zijn diepste kern. Liefdeskracht versterkt en wordt gevoed door de liefde die je aan jezelf geeft. Wat je jezelf geeft komt versterkt naar je terug.

Je moet je realiseren dat je alleen geraakt wordt door iets uit de buitenwereld als het niet klopt met je eigen innerlijke beleving. Belangrijk is dan ook dat je mag gaan zien, dat iedereen de ander ziet vanuit zijn eigen belevingswereld. Vanuit zijn eigen groei, vanuit zijn eigen bewustzijn, en dat wanneer iemand jou aanraakt in pijn, dit is omdat jij het anders voelt. Je voelt dat het niet klopt met jouw beleving. Je wordt boos als je dan jouw wereld gaat zien door de ogen van de ander en de ander wilt overhalen tot jouw beleving. Maar geef die ander de ruimte om zijn eigen beleving te ervaren. Hoe beperkt deze misschien ook in jouw ogen is…..ervaar het niet als een oordeel over jou maar zie het als signalen die de persoon zelf ontvangt wanneer hij zou kijken naar zijn eigen waarneming.

Je kunt dus alleen jezelf helen. Er hoeven geen moeilijke technieken toegepast te worden, er hoeven geen hulpmiddelen te worden gebruikt, de ademhaling, het moment van nu en het voelen zijn de hulpstukken in de nieuwe tijd. Het vraagt van de hulpverlener om verbinding met het werkelijke zijn van de ander en met dat wat er is. Eenvoud is kracht. Wanneer het moeilijk zou zijn, zou niet iedereen zichzelf kunnen helen. Liefde is de bron van alle heling.

Werkelijke verbondenheid met je diepste wezen, het werkelijk zijn wie je bent is het doel hier op aarde. Je eigen unieke weg bewandelen. We zijn allemaal leerling en leraar, want we moeten allemaal nog stukken in onszelf helen. We zijn allemaal op weg om een meester te worden. Maar hoe meer je groeit hoe minder je de vervulling zult vinden bij de ander. Zolang je blijft zoeken, vind je het namelijk niet. Het is er namelijk al. Je mag je gaan verbinden.

De grootste les op aarde is het loslaten van eigenlijk alles. Alles wat je bij de ander zoekt, is een tijdelijke vervulling. Wanneer die ander er niet meer is, is de vervulling ook weg. Je zult alles uit jezelf moeten leren halen. Liefde aan jezelf geven is liefde ontvangen, vertrouwen op jezelf is vertrouwen ontvangen, de ander respecteren is respect ontvangen.

Maar zoals ik al vaker heb verteld heb je op aarde te maken met de beperkingen. De persoonlijkheid, het denken, de traagheid van de materie en de tegenstrijdigheden van de dualiteit.

Wanneer we het hebben over het denken, zijn we eeuwenlang bezig geweest alles te analyseren en het verstandelijk te bekijken. Maar het denken beperkt. Het denken begrensd en zolang je blijft denken, zul je blijven vastlopen in bepaalde patronen en gewoontes. Zolang je met je denken gaat kijken naar jezelf en de ander zul je altijd tegenstellingen tegenkomen. Dit is goed, dit is slecht. Dit is positief, dit is negatief, deze persoon is aardig, die mag ik niet noem maar op. We kijken dan vanuit een oordeel naar een persoon of situatie. Het een is beter als het ander. Maar in de eenheid is alles goed zoals het is.

Pas daarom op dat je niet bij een hulpverlener terecht komt die oplossingen voor je bedenkt. Een goede hulpverlener brengt je bij je eigen kracht. Laat de energie het werk doen. Je hoeft je alleen vanuit het hart te verbinden met de ander zodat je voelt wat de ander nodig heeft. Zodra de hulpverlener in het bedenken komt van oplossingen is hij vaak niet verbonden met wat diegene werkelijk nodig heeft. Het ene moment vraagt iets een zachte aanpak, een volgende met kracht, weer een ander heeft stilte nodig en voelen. Voel dus in het nu wat de ander nodig heeft.

Wanneer je als hulpverlener iemand wilt sparen voor bepaalde ervaringen kan dat verstandelijk goed lijken, maar wanneer je je afstemt op het diepere in de mens zul je ervaren dat het soms nodig is voor iemand een bepaalde ervaring te doorleven. Er enkel zijn is soms al voldoende. Iemand werkelijk kunnen laten zijn wie hij is op dat moment…..te accepteren dat mensen fouten maken, verdriet ervaren, angsten doorleven, zodat zij de gelegenheid krijgen om zelf naar binnen te keren en te leren van de ervaringen. Voelen wat de ander werkelijk nodig heeft. Met je hart.

Kom ik meteen bij een ander stuk wat naar mijn gevoel erg belangrijk is als hulpverlener. Want doordat je je totaal kunt verbinden met de emoties en gevoelens kun je ook de pijn voelen van de ander, waardoor je de ander kunt aanvoelen en daarom goed kunt helpen.

Maar een gevaar hierin is naar mijn idee, dat je soms niet meer weet wat van jou is en wat van de ander is, met name als het om iemand gaat waar je veel van houd. Belangrijk is dat je blijft verbonden met de zuiverheid in jezelf. Het maakt het moeilijker om genoeg afstand te bewaren en geen pijn over te nemen van iemand waar je veel om geeft.

Om iemand waar je veel van houd de ruimte te geven zelf te groeien. Iemand te laten zijn wie hij is zonder oordeel. Hem of haar niet te willen veranderen. Er soms enkel zijn om te luisteren. Niet mee te gaan in boosheid, in verdriet, het niet willen oplossen en je niet te laten meevoeren door de pijn, de angsten en het verdriet van je partner, je kind, je vrienden, je ouders, familie, je werk, noem maar op. Ieder mens heeft het recht om de uitersten te ervaren en te onderzoeken.

Ik merk zelf dat juist de mensen waar ik heel veel om geef, mij juist confronteren met de aller diepste stukken in mezelf. Machteloosheid, ongeduld, eenzaamheid, een diepe eenzaamheid zelfs. Vaak confronteert juist iemand die zeer dichtbij staat je met je eigen onbewuste pijn. Zodra de pijn en de angst een deel worden van de hulpverlener, komt de informatie niet meer vanuit de zuiverheid en de eenheid, maar vanuit een mee lijden en kun je enkel antwoorden vanuit de pijn die je zelf ervaart.

Je moet je realiseren dat wanneer dit gebeurt bij de hulpverlener het enkel en alleen een herkennen is van een diep stuk pijn in zichzelf. Maar vaak is de hulpverlener hier zich nog niet van bewust. Je kunt je alleen verbinden met pijn als het er nog zit. Soms zelfs onbewust. Alleen vanuit de heelheid met jezelf kun je blijven geven vanuit de stroom, zodat er geen energie bij de hulpverlener wordt weggetrokken. Wanneer je vanuit de zuiverheid blijft verbonden met de ander, zul je jezelf vol energie voelen en geïnspireerd en er blijft niets in je achter.

Wanneer er een lijntje of verbinding achterblijft met degene die bij jou om hulp kwam, omdat je misschien het gevoel hebt dat je de ander gelukkiger moet maken, beter moet maken, te bevrijden van moeilijke lessen, of wat dan ook, is er afhankelijkheid, hoe subtiel ook en dan merk je dat jouw geluk afhangt van het geluk van de ander. Je hoeft geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de ander of de wereld, je hoeft enkel en alleen jezelf te helen en je eigen pijn te herkennen.

Wanneer je voelt dat je meegaat in de energie van iemand anders, ga het herkennen, voel wat de boodschap is en ga het transformeren. Voel je je eenzaam, geef liefde aan je zelf, voel je je machteloos, schep kracht, voel je twijfel of je het goed doet, schep vertrouwen dat het hoogste altijd weet hoe of wat.

Groeien mag in vreugde. Je moet niets. Vertrouwen hebben in je stroom maakt dat je verwachtingen kunt loslaten die anderen van jou hebben en die je zelf onbewust hebt. Eenvoud is kracht. Het denken maakt het allemaal moeilijk. Zet het in het licht en zie het als een stukje groei wanneer er iets op je pad komt wat moeilijk lijkt. Het denken maakt het moeilijk, het hart geeft vreugde bij alles wat je doet. Het zijn geeft acceptatie. In vreugde groeien maakt dat de vreugde toeneemt in je leven. Dat waar jij aandacht aan geeft wordt meer en meer…….maar onbewust willen we dingen naar onze hand zetten. En is vertrouwen op je hoogste zelf moeilijk en zelf ervaar ik dat ik dingen sneller zou willen.

Maar hoe moeilijk is het ontvangen voor de meeste hulpverleners…….. Ik heb gemerkt dat loslaten de hoogste vorm van liefde is. Je moet alles loslaten en in dat diepe gevoel van eenzaamheid, verlatenheid, wanneer je er niet meer tegen vecht en accepteert, in dat diepe gevoel van leegte wat angstig en bedreigend kan zijn, ontstaat er een nieuw gevoel. De diepe verbondenheid met alles en iedereen. Loslaten geeft vrijheid. Willen veranderen geeft strijd. Alles mag er zijn. Met loslaten kun je heel veel geven. Op het moment dat jij loslaat laat je de ander niet los, maar laat je jouw ideeën los over hoe het zou moeten zijn, jouw wil, jouw verwachtingen. Je kunt de ware liefde niet loslaten.

Wanneer je dit ten diepste voelt……dan ervaar je de eenheid, zonder woorden, zonder iets…

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenWe gaan ontwaken.....

Langzaam wordt het weer lente. Alles wat dood leek te zijn komt weer langzaam tot leven. Symbolisch is dit ook de tijd van het jaar, de week zelfs voor het paasfeest. Na de dood is er een nieuw leven. Pasen is een heel symbolisch feest. Kijk maar eens naar het laatste avondmaal, wat gevierd werd met de 12 apostelen op de donderdag voor Pasen. 12 apostelen is het symbool van de 12 tekens van de dierenriem. Alle facetten die je als mens moet doorlopen, in veel stadia.

Het brood wat werd gebroken. Levensbrood is de wijsheid en de inspiratie. Het brood, de kosmische voeding voor ons, de essentie van het leven… De wijn, als symboolvoor het levensbloed. De stroom van de evolutie. Bloed is leven wanneer het stroomt. Het stroomt naar ieder deel in het lichaam. Het symbool is het bewustzijn, waar je voor altijd uit kunt putten.

De kruisiging, de afwijziging, de verloochening, het ten onrechte worden veroordeeld of beoordeeld. De weg die ieder mens moet gaan, het staan voor wie je bent. Het vrijmaken van het massabewustzijn. Het staan voor je eigen weten, je eigen kracht.

Het fysieke lichaam heeft begrenzingen. Maar de fysieke pijn kunje overstijgen, de mentale pijn, het bewust weten waarom en waarvoor doet veel meer pijn. De opstanding na drie dagen, met de ware betekenis dat het leven verdergaat, dat je altijd weer verder groeit. Het bewustzijn. Het werkelijk aanwezig zijn in het nu moment. Want ben je niet aanwezig, ben je al dood terwijl je nog leeft op de aarde.

Veel mensen zijn op dit moment innerlijk. Door alle gebeurtenissen die er plaats vinden in het persoonlijke leven of op aarde, zullen zij die dood leken te zijn langzaam wakker worden uit een lange winterslaap. Van vele levens lang. Veel mensen hebben hun werkelijke gevoel al levens lang diep weggestopt, niet meer zichtbaar voor de buitenwereld. Soms al heel veel levens lang. In die koude donkere wereld bleven zij liever diep weggestopt in hun veilige, beschermende holletje.

Levenslang werd het lichaam in een soort standby stand gebracht. Heel veel functies die wel aanwezig zijn, zijn levenslang ongebruikt gebleven tot het moment waarop iemand ontwaakt en deze funkties weer echt nodig zijn.

Het ontwaken uit een winterslaap is een kunst op zich: van minimaal moet het lichaam weer maximaal gaan functioneren. Dat kost tijd, voordat al die organen en andere lichaamsfuncties die lange tijd sliepen en dus niet gebruikt werden, weer op volle kracht kunnen gaan werken. De ademhaling en hartslag zijn daarom in het begin onregelmatig, en nemen langzaam aan toe. Naarmate de hartslag frequenter wordt kun je het gevoel hebben dat de lichaamstemperatuur stijgt. Een soort koortsachtig gevoel. En ook alle organen moeten zich gaan aanpassen.

Op een dag word jij wakker uit een lange winterslaap. Al een lange tijd voel je in jezelf een leeg gevoel, een doelloos gevoel, een gevoel tussen wakker worden en slapen in. Een gevoel van onrust. Een gevoel van het niet meer weten. Je voelt dat er iets in jou wil gaan veranderen, maar je kan maar niet “bedenken” wat dan. Het wordt weer warmer op de aarde, langzaam krijgt de zon meer kracht. Je gaat heel langzaam voelen dat de dingen misschien anders zijn dan je levenslang heb gedacht en voor de eerste keer ga je voelen, voelen in jezelf waar die onrust vandaan komt.

Na vele levens ga je die bescherming heel voorzichtig opgeven. Voor het eerst word je je werkelijk bewust van wat er zich in je afspeelt. Je doet na die lange winterslaap voor het eerst weer echt je ogen open. En voor het eerst zie je weer een beetje licht, je knippert nog een paar keer goed, omdat je ogen eerst moeten wennen aan dat felle licht, want ieder sprankje licht doet in het begin zeer aan je ogen, omdat je ogen zolang gesloten zijn geweest, maar je laat steeds meer licht toe. En naarmate je ogen langer open zijn, ga je steeds meer wennen aan het licht en kun je er steeds beter tegen, tot je ogen helemaal open zijn en je alles weer kunt zien. Je kruipt uit je veilige beschermende holletje. En je voelt voor het eerst weer die warme zonnestralen op je lichaam.

Je wilt in beweging komen maar alles gaat in het begin wat stram en stroef, alles in je moet weer gaan stromen, en langzaam maar zeker kun je op gaan staan in je kracht en je weer met de stroom mee laten voeren. Het zonnelicht en de zonnewarmte zijn werk laten doen. Als je eenmaal goed wakker bent, wordt alles in je wakker. Alles komt weer in beweging, alles gaat weer stromen. Niet alleen de fijne en de makkelijke dingen, maar alles wordt wakker. Ook zaken die je in je slaap niet bewust was, maar wel een deel van je zijn. Want het licht schijnt overal. In ieder hoekje en gaatje waar licht doorheen kan, zal het licht kunnen komen, niets blijft donker waar het licht kan zijn.

In die lange winterslaap heb je veel gedroomd. In dromen lijken zaken echt. Maar als je je ogen na een lange tijd opent blijken al die dromen één grote illusie te zijn geweest. Mooie dromen, maar ook vervelende dromen, zijn één grote illusie. Angst, pijn, verdriet….. Het één niet beter als het ander, de slechte dromen zijn niet slechter als de goede dromen. Want alles wat je hebt gedroomd blijkt geen waarheid te zijn, alleen tijdens die droom voelde het als waarheid en leek alles wat zich afspeelde levensecht.

Je hebt misschien tijdens deze droom angst gevoeld, pijn, afgescheidenheid maar ook geluk, liefde en verbinding. Maar als je ogen open zijn blijkt dat al die dromen niet waren gebaseerd op de werkelijkheid. Misschien wordt je depressief, omdat die droomwereld vertrouwd was, het was veilig, maar geen werkelijkheid.

En je gaat voelen dat je honger krijgt, want je hebt heel lang geen voedsel tot je genomen, want als je slaapt eet je niet. Honger naar kennis, honger naar vervulling. En dus zul je op zoek gaan naar voedsel, voedsel voor de geest misschien in de vorm van boeken, workshops, alternatief genezers, zodat die enorme honger gestild kan worden, en jij weer op krachten kunt gaan komen. Want na een lange winterslaap zijn alle reserves op. Maar pas op dat je niet meer voedsel opneemt dan je lichaam of je geest aankan, omdat de honger in het begin moeilijk te stillen is. En onverzadigbaar. Eet tot het moment van verzadiging voelbaar begint te worden.

Eet niet te veel en niet te weinig. Dan komt er een moment dat je van binnenuit de behoefte gaat krijgen om alles in balans te gaan brengen, om alles weer in evenwicht te brengen. Het moment waarop je de verzadiging in jezelf begint te voelen.

Je zult gaan voelen welke voedingsmiddelen goed voor je zijn en welke voedingsmiddelen niets toevoegen en dus overbodig zijn. Welke gevoelens kun je loslaten en welke gevoelens zijn voedend of overbodig. Welke gevoelens maken dat je weer degene bent die je echt bent.

Je eet licht verteerbare voeding en drinkt zuiver water zodat alles kan reinigen. Je brengt weer lichtbrengende gedachten in je zelf, en zuivere gevoelens zodat je weer een zuiver, licht mens wordt. Je leert van binnen uit te voelen wat bij je past en wat niet. Wat je kunt loslaten en wat niet. Jezelf in evenwicht brengen lijkt moeilijk. Je wilt graag meegaan in de nieuwe energie, maar ook vasthouden aan het oude. Maar je mag loslaten wat je onnodig bezwaard. Zodat het leven licht wordt, zodat jij lichter wordt.

Loslaten betekent niet: ontkennen wie je bent, onderdrukken wie je bent. Loslaten betekent dat je de eeuwenoude en oordeel mening over jezelf loslaat. Het betekent accepteren wie je NU bent. Loslaten, betekent een andere een nieuwe manier van waarnemen, zodat je het oude beeld over jezelf kwijtraakt en een nieuw beeld van jezelf schept, zoals je nu bent nu ZELF wilt zijn. We zullen uitgedaagd worden. Gevoelens die je niet herkent van jezelf zullen naar boven komen. Belichaam het in dit leven. Adem het in, de angst, de pijn en belichaam het in iedere cel van je lichaam, dan kun je het begrijpen en dan mag het losgelaten worden. Dan hoef je niets meer te verklaren, omdat je WEET.

Stukken waar je liever niet meer naar wilt kijken uit je verleden. Voel deze energie. Je laat het gevoel helemaal in je komen. Je belichaamt alle gevoelens in jezelf. En dan laat je het door je heen bewegen en weer uit je stromen. Belichamen is het helemaal toelaten in jezelf. Zodat je de structuur kunt loslaten. Zodat je de eeuwenoude werkelijkheid kunt loslaten. We hielden altijd de energie van een bepaalde emotie vast maar nu mogen die eeuwenoude patronen in beweging komen.

Voel dat slachtoffer zijn een rol is die je speelt. Voel dat je twijfelt aan je eigen kracht, voel dat je je machteloos voelt en dat je je beperkt voelt in je vrijheid. We zijn altijd gewend geweest deze rollen op aarde te spelen, maar nu mag je in plaats van slachtoffer, schepper worden, je mag in plaats van jezelf niet te vertrouwen gaan vertrouwen op je innerlijke stem, je mag in plaats van je machteloos te voelen, gaan staan voor je kracht en je mag in plaats van beperking te voelen vrijheid en grenzeloosheid gaan ervaren.

Laat die gevoelens toe in jezelf. Niemand anders heeft er schuld aan en niemand kan ze helen voor jou, niet je ouders, niet je vorige levens, niet je partner of je kinderen. Jij laat ze zelf toe. Jij bent de schepper van je leven. Blijf niet in het oude patroon hangen dat je situaties niet kunt veranderen of beïnvloeden omdat de energieën zo sterk zijn van die buitenwereld. Jij bent ook een schepper, net als die ander. Jij bent de schepper, wanneer de dingen in je leven niet gaan zoals jij zou willen, kun jij dit zelf veranderen, maar je moet wel willen veranderen. en het mooie van dit alles is ook nog dat je het niet alleen voor jezelf heelt maar voor iedereen. Hoe meer mensen iets helen, hoe gemakkelijker het wordt voor de massa om van de energie gebruik te maken die is gecreëerd door ons. Alles wat je tegenkomt heb je zelf geschapen.

Maar het ontwaken maakt dat het ook bij ons lichamelijke ongemakken kan geven. Veel mensen hebben op dit moment last van enorme spierpijnen, schietende pijnen door het lichaam. Hartkloppingen, boosheid die naar buiten komt in alle heftigheid. Slapeloosheid, vermoeidheid of juist een enorme verhoging van energie, afwisselend, hoofdpijnen, darmklachten die te maken hebben met het loslaten. Maagklachten die te maken hebben met het verteren van oude zaken. Klachten van koorts of ondertemperatuur, bloeddruk die wisselt. Oogklachten en oorklachten, het niet willen zien wie je werkelijk bent of het niet luisteren naar de aanreikingen die van binnenuit ontstaan. Voetklachten omdat je bepaalde stappen niet wilt zetten die je wel van binnen voelt. Knieklachten omdat je niet wilt buigen voor je eigen innerlijk. Het lichaam past zich aan. Het DNA verandert zonder dat je de aarde hoeft te verlaten. Je hoeft niet meer te worstelen met het oude, je hoeft het nieuwe alleen maar toe te laten.

Maar eerst moet je gaan voelen….Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenHet verschil tussen emoties en gevoelens

Er zijn veel verschillen tussen emoties en gevoelens.

Bij emoties is het belangrijk ze niet te onderdrukken en eraan te werken. Los te laten.

Gevoelens zijn anders van aard en worden totaal anders waargenomen, als een stille fluistering en kan naar je toe komen vanuit verschillende lagen en dimensie terwijl bij emoties het voelbaar is in het fysieke lijf.

Bij emoties wordt je geprikkeld van buiten af, door iets of iemand, het komt ook vanuit de verstandelijke of mentale laag.

Bij gevoelens is het een innerlijk gebeuren, het komt uit je eigen innerlijke bron.

Bij emoties zul je niet zijn wie je werkelijk bent, je draagt als het ware een masker, terwijl als je naar je gevoelens leert luisteren, je zult zijn wie je werkelijk bent.

Bij emoties zul je te maken krijgen met reacties die je niet begrijpt, er zit als het ware een sluier voor, iemand kwetst je en je voelt boosheid of pijn opkomen. Bij gevoelens zal het zijn alsof je zachte aanmoedigingen krijgt, je weer iets intuïtief en het gevoel brengt je steeds dieper bij jezelf.

Wanneer je vanuit een emotie handelt zal het altijd zijn onder voorwaarden, bij gevoel doe je iets zonder dat er voorwaarden aan zijn verbonden, maar doe je het omdat je het zo voelt.

Bij emoties heb je zelf de keuze: Doe ik er iets mee, ga ik mijn reakties baseren en mijn gedrag aanpassen, of laat ik het zoals het is.

Wanneer je vanuit het gevoel handelt, overstijgt de emotie het verstand. Er is geen keuze meer. Je weet dat het het juiste is….

Emoties zijn heftig van aard. Angst, paniek, pijn, woede, etc.

Gevoelens zijn er als een innerlijk weten, rustig en kalm van aard. Het kan moeilijk onder woorden worden gebracht.

Bij emoties zul je het gevoel hebben vast te zitten, terwijl je bij het voelen de grenzeloosheid gaat ervaren.

Bij een emotie heb je iets of iemand buiten jezelf nodig die het aanraakt.

Gevoelens zul je ervaren inde stilte.

Een emotie staat zelfs het voelen in de weg. Je zult vanuit de rust weten wat te doen en hoe te handelen…..

Bij een emotie is de aandacht bij het verleden, is wat je is aangedaan terwijl bij het voelen de aandacht in het hier en nu is…

Emotie……

Een emotie mag dus omgezet worden naar gevoel, van onbewust naar bewust.

Een emotie wil door jou herkend worden. Belangrijk is dan ook maar je los te maken van een emotie en er vanuit de stilte, vanuit rust naar te kijken. Je moet een emotie niet onderdrukken. Laat een emotie eens helemaal toe. Voel het helemaal in je lichaam met het volle bewustzijn. Waar ervaar je het in je lichaam, waar voel je sensaties.

Neem bijvoorbeeld afgewezenheid. Het gevoel van afgewezenheid kun je toestaan helemaal te voelen, je kunt deze energie helemaal ervaren in je lichaam, terwijl je er als het ware vanachter een muurtje naar blijft kijken en neutraal waarneemt hoe de afgewezenheid in jou werkt.

Wat er op dat moment gebeurt, is dat je de emotie, die in wezen onduidelijk voor je is -waarom gebeurt dit?, waaraan heb ik dit verdiend?-, omringt met jou volledige bewustzijn.

Je omringt de emotie met liefde en begrip, waardoor er geen oordeel op zit en hij op kan lossen. Je gaat van buiten naar binnen je kunt zelf kiezen: accepteer ik nog langer deze emotie of blijf ik me verzetten.

Je kunt er namelijk zelf voor kiezen deze emotie niet langer vast te zetten in je lichaam. Ook geef je iets buiten jezelf niet meer de schuld van jouw emoties. Het maakt niet meer uit waardoor of door wie de emotie werd opgeroepen. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid, door naar je reakties te kijken, de buitenwereld los te laten en de verantwoording bij jezelf leggen.

Jij kunt de emotie gaan sturen. Jij krijgt grip op je emoties. Maar dat vraagt eerlijk te zijn naar jezelf en liefde voor jezelf. Je veroordeelt jezelf niet meer maar je geeft jezelf liefde.

Dan maak je het onbewuste in jezelf bewust. Vaak wil je toch de emotie niet helemaal zien, en dan blijft het een strijd want de emotie wil toch gezien worden, anders groei je niet. Hij kan zich dan gaan vastzetten in je lichaam, angsten en depressies veroorzaken, spanning, noem maar op. Je moet je gaan realiseren dat je niet de emotie bent. Maar dat het een rol is die gespeeld wordt. Belangrijk is dus dat je de emoties niet vastzet, maar ook niet onderdrukt. Maar verantwoordelijkheid neemt. Ik voel dit, ik kies voor deze reactie, dus ik kan haar ook helen.

Gevoel…….

Voelen, een golf van energie lijkt je soms te overweldigen. Het kan lijken alsof alles in de war wordt gestuurd en je de controle van alles wat er in je leven gebeurt helemaal kwijt bent. Maar je zult merken dat wanneer alles wat tot rust is gekomen, voelen veel eenvoudig is, misschien zo nu en dan wat eng, omdat je het niet kunt sturen. Want........Voelen is ervaren.

Wanneer voelen nog overweldigend is, kun je de neiging hebben om het te willen stoppen. Om te doen alsof je het niet voelt. Maar als je niets voelt, leef je niet.

Depressiviteit, angst heeft allemaal te maken met niet werkelijk voelen. Mensen voelen zich letterlijk doods, het leven is saai en daardoor zoeken ze in veel gevallen naar surrogaat middelen om toch even iets te voelen van opwinding, van geluk en zoeken dat door middel van middelen buiten zichzelf. Eten, kleding, gokken, drugs noem maar op.

Vaak moet er iets ingrijpends gebeuren in het leven, waardoor men wordt gedwongen om werkelijk te voelen dat je nog leeft, maar vaak worden er dan medicijnen voorgeschreven, maar wanneer je daarmee stopt vallen ze in veel gevallen weer terug in het oude patroon. Men wordt bang voor de gevoelens, bang om te leven en bang om andere mensen te voelen.

Maar dat werkt niet meer wanneer je groeit in bewustzijn. Gevoelens zul je moeten ervaren.

Veel mensen zijn bang gevoelens van andere mensen over te nemen. Dat het zomaar binnenkomt en dat je daar geen zeggenschap over hebt. Dat kan niet want jij bent degene die toestaat dat deze gevoelens binnenkomen.

Dit is een jaar waarin gevoelens waar je niet naar wilde kijken, tevoorschijn gaan komen. Dingen waar je bang voor was. Dingen die je niet accepteerde van jezelf. Gevoelens die je nog niet in evenwicht hebt gebracht in al die voorgaande levens. Belangrijk is dat je er niet meer tegen gaat vechten. Dat je geen weerstand meer biedt aan gevoelens die er zijn. Maar dat je ze gaat accepteren. Ze niet meer wegstopt. Niet meer doet alsof ze er niet zijn. Dat zal niet meer werken. Het zal blijven beperken als je op deze manier met gevoelens omgaat.

Belangrijk is dat je gaat voelen wat jouw gevoelens zijn en wat de gevoelens zijn van de ander. Ook zul je gevoelens gaan ervaren op verschillende lagen. In jezelf. Voelen is doorleven en je er op elke laag bewust van zijn. Voel de dieptes. Veel energieën zijn er op de aarde aan het uitzuiveren.

Wanneer je twijfel voelt, voel de diepte. In de eenheid is geen twijfel. Voel wat je verstopt voor jezelf. Voel dat tegenover twijfel kracht en zelfvertrouwen staat. Waar kies je voor. Twijfelen hoort bij het denken. Is een spel. Wanneer je voelt is er geen twijfel, maar een weten. Je doet alsof je niet weet wat je moet kiezen. Het vraagt afstemming op het voelen. Wat voel ik…

Wanneer je verdriet voelt, voel de diepte. In de eenheid is geen verdriet. Is er geen vreugde. In de eenheid is er het zijn. Zonder stempel. Voel wat je behoefte is, voel dat ook vreugde een deel van je kan zijn. Maar dat dat in je leven komt, wanneer je je bewust wordt dat je het patroon wilt doorbreken.

Wanneer je angst voelt, voel de diepte. Voel de illusie die je in stand houd. In de eenheid is geen angst. In de eenheid is het een ervaring. Voel dat tegenover angst vertrouwen staat. Voel het en weet dat jij dit niet BENT. Het is geen deel van jou. Het is het spel van de dualiteit. Een doorleving. Je kunt gevoelens van anderen voelen, maar je bent het niet.

Jouw werkelijkheid is wat jij kiest. En naarmate je meer en meer gaat voelen zal je merken dat je meer en meer vergeet. Omdat alles wat je nodig hebt in het nu er zal zijn. Kennis is ballast, wijsheid is een deel van je.

Wanneer je groeit in bewustzijn, je meer en meer gewaar gaat worden van het voelen, zal je lichaam zich moeten gaan aanpassen aan deze veranderingen. Verschillende dingen kunnen zich manifesteren als spierpijnen, hoofdpijn, maagklachten, darmklachten. Je lichaam moet zich aanpassen aan deze veranderingen. Is niet gewend om zoveel te voelen. En je ervaart opeens nieuwe dingen die je verstand niet kan begrijpen.

Opeens doe je anders als je altijd hebt gedaan. Expansie is iets heel nieuws en daar moet je lichaam aan wennen. Opeens ga je anders om met situaties en problemen, op een manier die nog nooit is geweest op aarde.

De gevoelens ga je ervaren op een zeer hoog nivo, ze worden steeds verfijnder en zullen steeds duidelijker zijn. Het moeilijkste is om deze gevoelens te gaan brengen in het dagelijkse leven. Je kunt het ervaren alsof er een muur is, een weerstand is om die zuivere energie toe te staan en naar beneden te laten vloeien naar de andere lagen van bewustzijn, die van het mens zijn. Het leven van alle dag. Je krijgt zuivere inzichten vanuit de hogere dimensies, maar het mens zijn verhinderd het vorm te geven op aarde.

Wanneer je je werkelijk gaat openen en je werkelijk gaat voelen kan het overweldigend zijn. Wanneer je ongefilterd gaat voelen kan dat voor je lichaam en geest overweldigend zijn als ze het bewustzijn nog niet ingehaald hebben. Je lichaam en verstand begrijpen nog niet hoe ze moeten omgaan met die overweldigende gevoelens waardoor je je er weer voor gaat afsluiten. Maar het gaat niet over jou. Het is geen deel van jou. Het moet eerst in evenwicht komen.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenUniversele liefde......mijn kerstwens

Kerstfeest, feest van het licht, juist in de donkerste tijd van het jaar. Een groot licht werd geboren in de tijd waarin de dagen het kortste waren. En dat is ook zo voor ons. In de donkerste momenten van ons leven wordt het licht in ons geboren, want het een kan niet zonder het ander bestaan.

Stap voor stap wordt het licht en de liefde geboren in onszelf. Eigenlijk kunnen er geen woorden worden gegeven aan licht en liefde. Omdat woorden geen exacte beschrijving kunnen geven aan een individuele ervaring. Iedereen zal liefde gaan omschrijven in woorden die passen bij de persoonlijke ideeën en herinneringen die iemand heeft geleerd over de liefde. Maar liefde heeft een zielenklank, een zielentrilling.

Liefde is een individueel gebeuren. De liefde zoals die is ervaren al die eeuwen lang op de aarde was in de meeste gevallen een invullen van een leegte, een invullen van een tekort in jezelf door de ander.

Een liefde onder voorwaarden. Voldeed de ander niet meer aan jou verwachtingen, dan ging de liefde over, of werd minder. Liefde voelde en had je voor mensen waar je jezelf toe aangetrokken voelde. Maar is het niet veel moeilijker om mensen lief te hebben die je kwetsen, die jou niet aardig vinden en zich van je af keren. Wanneer iemand zich stoort aan eigenschappen of de houding in jou, ziet die ander juist die stukken in zichzelf, die gebreken, die tekortkomingen in zijn eigen wezen weerspiegeld worden door jou. Wanneer je juist op die momenten de liefdevolle energie onvoorwaardelijk blijft geven schijnt jouw licht op de donkere stukken in de ander, waardoor die stukken die om heling of aandacht vragen, door jouw liefde zichtbaar worden. In het licht worden gezet via jou in de ander.

Werkelijke liefde is universeel. Werkelijke liefde verbind je met elkaar en geeft kracht. Werkelijke liefde is een goddelijk gebeuren zonder onderscheid. Wanneer je voor jezelf gaat onderzoeken wat liefde werkelijk is zul je gaan zien dat liefde niets en niemand meer buitensluit. Omdat alles en iedereen met elkaar is verbonden. Wanneer je iemand buitensluit of iemand sluit jou buiten van liefde, is de liefde niet onvoorwaardelijk. Maar een liefde onder voorwaarden. Eigenlijk plaatsen wij onszelf op dat moment boven of onder de ander. Ik ben beter of minder als jij. Maar dat kan niet, want ieder mens is gelijk. Ongeacht kleur, ras, geloof.

Dit is een liefde die nog voortkomt uit de persoonlijkheid. Uit het tijdperk van oorzaak en gevolg. Het tijdperk waarin we mochten leren via de ander. We mochten onze schaduwen en groeistukken her KENNEN in de ander om zo meer en meer de lagen af te pellen tot uiteindelijk de kern overblijft. De godsvonk, de goddelijke vlam.

Liefde vanuit de persoonlijkheid geeft vroeg of laat lijden. Er is altijd een gevoel het eens te kunnen verliezen, het eens kwijt te raken. Maar werkelijke liefde kun je niet verliezen of kwijtraken. Werkelijke liefde hoeft geen enkele leegte in jou te vervullen. Werkelijke liefde hoeft jou niets terug te geven, want je geeft het jezelf al. Werkelijke liefde is een aanvulling. Is een verrijking. Werkelijke liefde heeft niets te maken met wat de ander voor jou doet of teruggeeft. Je geeft het de ander, omdat je het dan ook aan jezelf geeft. Werkelijke liefde heeft ook niets te maken met sexualiteit, met begeerte.

Wanneer je vanuit liefde dingen doet, maakt het niet uit of iemand je afwijst, Werkelijke liefde kent geen afwijzing. Je bent niet bezig met wat de ander van je vind, wat de ander van je zegt. Een ander hoeft niet te accepteren wat je zegt, hoeft het niet met je eens te zijn. Je bent niet gericht op het individu maar op het hoogste in jezelf, op het hoogste voor het grote geheel. Je hebt de ander net zoveel lief als jezelf.

We staan aan de voet van het tijdperk van eenheid en liefde. Het tijdperk die ons leidt naar de kracht in ons zelf. Lijden met een lange ij was het tijdperk van oorzaak en gevolg, leiden met een korte ei, het tijdperk van eenheid en liefde. We worden van binnenuit geleid naar de hoogste vorm van liefde in onszelf die zich zal weerspiegelen in de liefde naar de ander. Ieder mens geeft liefde vanuit zijn eigen bewustzijnsniveau, wat eerst nog een weerspiegeling zal zijn van de hoogste vorm van liefde. Naarmate je bewustzijn zal groeien zal ook jouw bewustzijn en de ware betekenis van liefde groeien en verdiepen.

Mijn kerstwens is dan ook dat jij eens gaat kijken diep in jezelf. Is de liefde die jij uitzend of wilt ontvangen nog gebaseerd op eigenbelang, op een invulling van tekorten. Komt het voort uit het denken of uit je hart. Wijs jij nog mensen af. Sluit jij nog mensen buiten. Hou jij van sommige mensen meer als van andere mensen. Wat laten zij jou zien? Wanneer je dit gaat onderzoeken zul je gaan ervaren dat de liefde in jezelf zich gaat verdiepen. Dat je al die stukken die je buitensluit bij de ander, die je afwijst in de ander iets is wat je buitensluit in jezelf, wat je afwijst in jezelf. Jij sluit een deel van de liefde af, jij wijst een deel van de liefde af. Liefde is heel. Liefde is alles.

Wanneer je dit gaat herkennen zal alles in jezelf gaat stromen. Je hoeft het niet te zoeken. Zolang je zoekt vind je het niet. Je gaat zien dat de universele liefde er altijd al is en er altijd al is geweest. Dat je liefde kunt zien in alles, wanneer je je verbind in het nu vanuit het hart met dat wat er is. Dat je werkelijke liefde niet kunt verliezen, niet kunt kwijtraken. Je hoeft iemand niet te zien, om het gevoel van verbinding te ervaren, want die is er. Altijd. Je ziet jou eigen onvoorwaardelijke liefde via ieder ander weerspiegeld. Niet persoonsgebonden. Niet verbonden aan een behoefte, aan een vorm. Maar verbonden met het één zijn. Persoonlijke gevoelens zijn niet van belang. Maar verbonden vanuit het hart, vanuit werkelijk verbinding.

Vanuit één zijn met de wereld om je heen. Herken jij de liefde in ieder mens. In ieder dier. Jij kunt een verandering brengen in het leven van ieder mens. De mens die niet liefheeft heeft zich alleen maar losgemaakt van de stroom. Heeft zich losgemaakt van de liefde in zichzelf. Heeft barrières neergezet, muren gebouwd om zichzelf. Wanneer hij zich weer verbind dan zal ook hij die stroom voelen. Is lijden niet meer nodig.

De universele liefde. Een zuiver kanaal die niet meer GE bonden is aan welke uiterlijke vorm dan ook maar VER bonden met alles en iedereen. Dat is de liefde voor het grote geheel. Onvoorwaardelijk.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenHet kerstverhaal

Het is weer vroeg donker, het is weer koud. Een periode van weinig licht en weinig warmte. En zo lijkt het af en toe ook nog in de wereld te zijn. Juist nu we steeds meer gaan spreken over een wereld van eenheid en liefde, juist nu lijken de tegenstrijdigheden in de wereld en de vele rampen die de wereld hebben geteisterd het afgelopen jaar heviger te zijn dan ooit.

De tegenstellingen lijken groter, dualiteit lijkt sterker, en dan vieren we ook nog in de donkerste maand van het jaar het feest van het licht, kerstmis. Ook dit is al een tegenstelling op zich.

Er is natuurlijk nogal wat gebeurd het afgelopen jaar en dan heb ik het natuurlijk met name over de grote rampen die er op de aarde hebben plaatsgevonden. De hevige branden in Amerika, de aardbevingen, de overstromingen, de aanslagen en natuurlijk het geweld wat er overal op de aarde op dit moment plaatsvindt. En veel geweld vind zelfs op dit moment nog plaats in naam van God.

De grote tegenstellingen die er na 2000 jaar nog steeds zijn waardoor geloven of groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De grenzen, de muren, de hekken, waardoor op deze manier de afgescheidenheid alleen maar groter wordt. Want hoe kun je ooit een worden wanneer je iets afscheidt. Het lijkt er dan ook op dat de wereld alleen maar slechter af is in plaats van lichter. Soms lijkt het erop dat we onze vrijheid verliezen, en we verliezen ons vertrouwen.

Maar kunnen we iets verliezen. Of laten we ons meevoeren door angst.

Het is lastig, zeker als je om je heen de agressie ziet toenemen en het gevoel van onveiligheid van veel mensen bezit gaat nemen. Natuurlijk zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest.

Toch zal agressie en geweld en zaken waar we het niet mee eens zijn niet bestreden kunnen worden met betere beveiligingsmaatregelen, met muren, met hekken, met boycotten, met protesten, met staken. Als we op deze manier agressie en zaken waar we het niet mee eens zijn gaan bestrijden creëren we een samenleving vol angst en afgescheidenheid waarin niemand zich meer vrij kan bewegen en niemand meer kan zijn wie hij of zij werkelijk is.

Kijk met je hart naar al die gebeurtenissen dan zul je alles in een heel ander LICHT kunnen gaan zien. De aarde is aan het veranderen. De aarde is alles wat hij niet meer nodig heeft aan het loslaten, is zich aan het bevrijden van oneffenheden, net zoals wij dit doen in onze persoonlijke stukken.
Het zijn gebieden die gezuiverd worden. Oude energieën moeten worden losgetrild. Maar ook wordt de aandacht van de hele wereld gericht op deze gebieden. Verdriet en pijn zijn gebieden in ieders leven die we herkennen en die een enorme verbondenheid tot stand kunnen brengen.

Al lang voordat Jezus werd geboren op aarde, werd er al in deze tijd van het jaar midwinterfeest of zonnewende gevierd. Het symboliseert al eeuwenlang de strijd en de angst tussen donker en licht. Wanneer de langste nacht was gekomen werden de mensen angstig en daarom wilden ze de goden gunstig stemmen door offers te brengen en de goden vragen of ze er voor konden zorgen dat de zon weer zou terugkeren op aarde, zodat de zon met zijn licht en warmte weer zou zorgen voor voldoende voedsel en meer licht. Naarmate de dagen korter werden en de nachten steeds langer werden de mensen bang, omdat ze dachten dat de weg die de zon aflegde steeds korter zou worden en in die tijd was er in het donker ook geen enkel lichtje zichtbaar, op het vuur na.

De zon is al vanaf het verre verleden het symbool voor licht en warmte. Maar ook voor leven zelf omdat in die tijden ook hun oogst ervan afhing. Als dan tijdens het midwinterfeest het eerste licht weer aan de horizon verscheen werd dat 12 dagen gevierd, van 25 december tot 6 januari, de joelfeesten. Daarom ging het feest rond de zonnewende meestal gepaard met het maken van veel licht in vele vormen van vuur en dit vuur mocht 12 dagen en nachten niet uitgaan. De nacht van de zonnewende noemde men ook wel moedernacht. Of het feest van de onoverwinnelijke zon. Dit omdat ze deze nacht beschouwden als de nieuwe geboorte van de zon. En het samenzijn een gevoel van eenheid bracht.

Iedere 2000 jaar breekt er astrologisch gezien een nieuw tijdperk aan die een verhoging van trilling en verandering van bewustzijn mogelijk maakt. In die tijd ging het tijdperk van ram naar Vissen. Ram die de natuurkrachten symboliseert en het vissentijdperk die groei van het goddelijk bewustzijn symboliseert. Met Jezus als het symbool voor het licht van de wereld, de lichtbrenger. Jezus is dus verbonden met het Vissentijdperk, een voorbeeld voor een nieuwe cyclus op de aarde die op aarde ging beginnen. Een meester van het licht daalde af naar de aarde, om het voorbeeld te geven van het proces wat geleerd moest worden in het komende tijdperk. Het ervaren en doorleven van de dualiteit door het spiegelen via de ander. Er werd een heel klein zaadje geplant. Het zaadje van liefde en eenheid. Het zaadje, wat gevoed door onze eigen lichtkracht en warmte kon gaan ontkiemen in onszelf, in ons eigen hart.

2000 jaar lang is het een tijd geweest van oorlog, verdriet, angst en pijn, maar door de ervaringen die we op aarde hebben doorleeft is het zaadje gevoed, de liefde in onszelf is sterker geworden. Al die lessen die we op aarde hebben gehad hebben gemaakt dat het zaadje van de liefde in ons is gaan ontkiemen. Het bewustzijn van de mens op aarde is gegroeid en we gaan nu langzaam ontdekken in onszelf dat veel wat 2000 jaar geleden aan de aarde werd gegeven een symbolische betekenis heeft gehad voor ons. De adventstijd, waar we op dit moment inzitten is eigenlijk een periode van voorbereiding. Advent is het Latijnse woord voor Op KOMST en is bedoeld als een tijd van bezinning, verwachting en voorbereiding.

Een nieuw tijdperk is aangebroken, het aquarius tijdperk. Een nieuw tijdperk met weer heel andere behoeftes, normen en waarden dan die van 2000 jaar geleden. De kerk heeft veel invloed gehad in het vissentijdperk. Maar langzaam verliest de kerk zijn macht en invloed op de massa. En keert de mens weer naar binnen. Het kerstverhaal is geschreven vanuit het bewustzijn van die tijd.

Vanuit het donker wordt het licht in ieder mens geboren. Het onbevlekte kristalheldere maagdelijke en goddelijke licht. De geboorte van het licht in een wereld van duisternis.

Wanneer je gaat kijken naar de werkelijke betekenis van zaken: Nazareth betekent letterlijk: het dorp dat voorbestemd is.

Bethlehem betekent letterlijk het huis van het brood. Jezus, het levensbrood voor de mensen. Nog steeds lijdt een groot gedeelte van de mensheid honger, er is genoeg.

Geboren in een stal. Wat symbool staat voor het loslaten van alle materie, het loslaten van zekerheden, van alle rijkdommen, de eenvoud waarin alles aanwezig zal zijn wat je nodig hebt, wanneer je verbonden bent met het licht. Omdat jij de schepper bent van je leven. Ook in de stal was alles aanwezig wat er nodig was op dat moment. De liefde van zijn ouders, de os en de ezel, het dierlijke bewustzijn, die hem warm hielden terwijl het zo koud was en de kribbe met stro om in te slapen.

De engelen die zongen, die gehoord werden door mensen die werkelijk konden horen. Dat er meer was dan je met je zintuigen kon waarnemen. De beperking. Dat waar je ook bent je verbonden kunt zijn wanneer je je afstemt op de liefde, zelfs als je ergens midden op het veld de schapen aan het hoeden bent. Een engel had de herders verteld dat er een Meester was geboren.

De kudde schapen, wij, de mensen op aarde die een herder nodig hadden om ons de weg te wijzen. Een gids, die ons de weg zou wijzen naar onze eigen goddelijkheid. Naar onze eigen kracht. De spirituele gids, die ieder van ons heeft om ons de weg te wijzen naar binnen. De herder die ook de verdwaalde schapen weer terugbracht naar de kudde. Want wie verdwaald is kan vaak niet meer zelf de weg terug vinden. Dan dool je eenzaam en alleen rond. Dan gaat de herder op zoek naar het verdwaalde schaap, want hij hoort bij de rest van de kudde, anders is de kudde niet compleet. En wanneer dan het verdwaalde schaap weer terug is in de kudde voelt hij weer de verbinding met de groep.

Op het moment dat Jezus is geboren was er een samenstand van meerdere planeten, wat een enorm licht gaf aan de hemel. De zogenaamde ster van Bethlehem, de planeten die op 1 rij stonden om zo de mensen te laten weten dat het licht op aarde was gekomen en zou blijven.

De ster van Bethlehem die de drie wijzen, drie mensen die vanuit hun innerlijke wijsheid en gevoel de innerlijke stem volgden. Zonder te weten waarheen. Ze lieten zich leiden door hun hart. Drie koningen van verschillende rassen en culturen die hun hart volgden en hen leidde naar de stal. Geestelijke groei en bewustzijn heeft dus niets te maken met ras, cultuur of geloof, rang of stand, maar is voor iedereen die luistert naar zijn innerlijk, naar zijn gevoel.

Daar eerden zij de pasgeboren baby met goud, wierook en mirre. Goud het symbool van het hogere bewustzijn en het loslaten van het denken. Wierook als symbool van de zuivere liefde en het zuivere voelen en mirre als symbool van de overgave.

Net als de 3 planeten, waren dus de drie giften goud, wierook en mirre het symbool om het denken, het voelen en het willen in harmonie te brengen met elkaar.

De boodschap die door Jezus, maar ook door vele andere meesters op aarde is gebracht is dat je het licht al in je draagt. Maar dat het licht verbonden mag worden met je hart. Te weten dat alles al in je is, de wijsheid, de liefde, de kracht en het licht. Misschien nog als een heel klein vonkje, maar door de liefde in je hart te voeden zal dit vonkje een enorm groot vuur kunnen worden, een enorm groot licht. Door je eigen ster van Bethlehem te volgen, je innerlijke stem, die je zal leiden naar het licht en de liefde in jezelf. Door je over te geven. Wat er is op dit moment. Jou ster die je zal leiden naar jouw stal, waar alles zal zijn wat je nodig hebt in het moment, om te zijn wie je werkelijk bent. Daar in die stal wordt jouw goddelijkheid geboren, wanneer je zekerheden loslaat, Dan kan het meesterschap in jezelf geboren worden. Meesterschap over het lijden, de pijn de angsten, het loslaten van oude patronen.

Ga nu het feest van het licht nadert eens kijken hoe jij de goddelijkheid vorm geeft in je leven. Ga eens kijken of je in alle eenvoud kunt kijken en kunt voelen wie je werkelijk bent. Wat je behoeftes zijn, in alle nederigheid, zonder oordeel over goed en fout. Ga eens voelen waarom wij geschenken geven aan elkaar. Terwijl het eigenlijk is bedoeld is voor het delen van wijsheid. Of het geven aan mensen die dingen echt nodig hadden. Kijk eens waarom er zoveel lichtjes branden met kerstmis. Lichtjes die buiten onszelf worden geplaatst. Maar nu in onszelf mag gaan branden. Kijk eens waarom wij alles nog met zoveel pracht en praal versieren in ons huis. Alles moet er mooi en feestelijk uitzien. Eten en drinken in overvloed, de buitenkant, die eigenlijk allemaal in tegenstelling zijn met de werkelijke betekenis van het feest van het licht.

Licht van binnenuit, verbondenheid van binnenuit, pracht en praal van binnenuit, het geven van liefde van binnenuit, overvloed van binnenuit.

Wanneer je dit kunt voelen dan vieren we: Het feest van de geboorte van jou licht op aarde de geboorte van het Christusbewustzijn in jou.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenHet stervensproces

We zijn vanavond bij elkaar om alle dierbare mensen, die dood zijn gegaan en waar we nog steeds veel van houden onze liefde te tonen.

We branden vanavond een kaarsje voor onze geliefden. De kaars als symbool voor het eeuwige licht. Met onze diepe wens om een persoonlijke verbintenis tot stand te brengen met het leven achter de sluiers.

Licht maakt duisternis minder duister. Licht schept ruimte in je verdriet, licht verbindt, licht maakt dat je de ander “ziet”. Het eeuwige licht dat als een vlammetje in iedere ziel aanwezig is, verwijzend naar de eeuwigheid en de onsterfelijkheid.

Ook hebben we een bloem meegenomen. De bloem staat symbool voor de kwetsbaarheid van het leven.
Wanneer bloemen zich openen richten zij het hart van de bloem naar het licht van de zon. Wanneer wij ons hart openen laten wij ons dan richten op de liefde en de warmte van iedereen om ons heen, op de liefde die werkelijke verbinding mogelijk maakt. Met de kaars als symbool kan de mens zijn hart openen voor het licht van de eeuwige liefde.

Ook is de bloem het symbool voor de vergankelijkheid, de sterfelijkheid van een mensenleven, symbool voor aardse tijd en eeuwigheid, leven en dood.

Vandaag is het Allerheiligen, een oorspronkelijk Keltisch feest. Vroeger dacht men dat deze nacht betoverd was en dat men zich moest beschermen voor boze geesten.

Voor de kelten was het een feest om alle doden te gedenken, terwijl het voor de katholieke kerk alleen een dag was om alle heiligen te herdenken. De kerk koos er voor om alleen, wat zij noemen heilige mensen te vereren die naar aardse begrippen een onbevlekt of voorbeeldig leven hadden geleid. Vandaar de naam Allerheiligen op 1 november. Het is nauw verbonden met Halloween.

Later werd er door de kerk op 2 november ook Allerzielen ingevoerd, zodat de mensen ook de gelegenheid kregen om te bidden voor het lot van de “gewone” mensen die waren overgegaan. Vroeger dacht men dat je door te bidden kon voorkomen dat een overledene voor eeuwig brandde in het vagevuur.

Geboren worden, groeien in bewustzijn en sterven, zijn drie dingen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en horen bij het proces van het aardse leven.

Er zullen heel veel momenten in je leven komen, waarin je heel graag eens zou willen kijken achter die sluiers van die wereld in een andere dimensie. Hoe meer je groeit in bewustzijn, hoe sterker je deze wereld gaan voelen, maar het is alleen mogelijk vanuit verbinding met het hart, vanuit de stilte, vanuit de neutraliteit.

Wanneer er iemand sterft in onze directe omgeving ervaren we een onmetelijk verlies. We ervaren een loslaten, losscheuren soms. Iets dierbaars wordt je afgenomen. De wereld zoals hij was verandert in 1 klap van vorm. Voor degene die overgaat, maar ook voor degene die achterblijft.

Ook de manier waarop iemand sterft is een belangrijk gegeven bij het verwerkingsproces. Zowel voor degene die overgaat als ook voor de mensen die achterblijven. Wanneer iemand oud en ziek is en het overgaan zelf ervaart als een bevrijding, dan is het gemakkelijker los te laten dan wanneer iemand nog volop in het leven staat en plotseling wordt weggerukt uit een gezin.

Wanneer iemand de aarde verlaat laat hij de aardse vorm los, wordt hij bevrijd uit de vorm die hij op aarde moet achterlaten. De vorm waar jij je op aarde mee identificeerde. Je aardse persoonlijkheid, je ego. Maar als je de aardse vorm moet loslaten, wie ben je dan…….wat neem je wel mee. Wat blijft er van je over.

Er blijft over het bewustzijn van dat moment, die niet meer te identificeren is met een aardse vorm. De persoonlijkheid vertrekt met het sterven van het aardse lichaam. Wanneer mensen bijv. dementeren zijn ze al langzaam afstand aan het nemen van de aardse persoonlijkheid en raken ze steeds meer verwijderd van de realiteit van het dagelijkse leven, steeds meer raken ze verbonden met de sferen. Dit kan een diepe angst uit misschien eerdere stervensprocessen zijn. Een diepe angst voor het stervensproces, waar hij onbewust vaak voor wegvlucht, angst voor de dood. Vaak zijn ze erg in zichzelf gekeerd.

Wat gebeurt er met degene die overgaat naar de nieuwe dimensie. Wanneer je het lichaam loslaat kom je bij een poort, een tunnel, een vallei, een brug. In een flits kan het laatste leven aan je voorbijtrekken wat meestal gebeurt bij mensen die plotseling overlijden en geen bewuste tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de overgang. Wanneer iemand zich lang heeft kunnen voorbereiden heeft hij ook vaak al zelf zijn leven teruggekeken. Daarom gaan oudere mensen vaak ook veel zaken uit het verleden vertellen, steeds weer herhalen en zo verwerken.

Het stervensproces is een weg die de ziel alleen moet afleggen. Maar voordat je aan deze overtocht begint zijn er zielen bij je om je te helpen je lichaam los te laten, een bekende uit dit leven, maar soms ook iemand die je nooit in dit leven hebt gekend. Op het moment dat het zilveren koord wordt verbroken, ben je los van je lichaam, je bent in een andere dimensie.

Wanneer je bij de brug of de poort komt is het aan jou of je deze wilt oversteken of niet. Sommige zielen die plots overlijden beseffen soms niet dat ze dood zijn en creëren soms een werkelijkheid die ze laat geloven dat ze nog steeds op aarde leven. Maar ook dat is niet verkeerd. Alles is een vrije keuze. De ziel kan er voor kiezen nergens heen te gaan. Maar wanneer je kiest door de poort te gaan of in de tunnel zal er een gids voor je zijn die je uitlegt hoe alles in je nieuwe wereld werkt. Hoe je in je nieuwe wereld dingen kunt scheppen, enz.

Wanneer je een periode hebt gehad van rust, komt er een nieuw proces. Je zult dan alle ervaringen gaan zien die je in je leven bent tegengekomen, je ziet je groei en de beperkingen die je zelf hebt gecreëerd. Elke gebeurtenis wordt opnieuw bekeken wat het nut is geweest voor jouw zielengroei. Dat wat je hebt doorleeft wordt geïntegreerd in je ziel, dat wat niet meer nodig is wordt losgelaten. En blijft de essentie over van wie je werkelijk bent met alle ervaringen die je ziel heeft gehad in al die levens, goed, fout, emoties, angsten, maar ook eigenschappen die je meester bent geworden over je jezelf. Je ziet waarom en waarvoor de ervaringen waren. Je gaat zien dat alle ervaringen door jezelf zijn aangetrokken. Dat de juiste mensen op de juiste tijd aanwezig waren om je een verdieping te geven in een emotie of angst of om dingen te ontwikkelen in jezelf.

Er zal niemand zijn die oordeelt over jou. Want niets is goed of fout. Er is geen oordeel. Dualiteit en polariteit horen bij de aardse lessen. In de eenheid is geen oordeel.

Alle emoties en angsten en gehechtheden die je nog niet meester bent, worden opgeslagen in het celgeheugen van de ziel zodat ze in een eventueel volgend leven weer geactiveerd kunnen worden wanneer je een bepaalde les wilt leren of een emotie wilt helen. Dat betekent dus dat er ook ervaringen geheeld mogen worden van levens terug. En dat er dus ervaringen en patronen uit andere levens naar voren kunnen komen uit jouw celgeheugen en dus de emoties niet herkent vanuit het huidige leven. Daarom hoef je ook niet te zoeken naar de oorzaak, maar ze te accepteren, te helen en los te laten.

Wanneer je de les meester bent geworden kan het uit je celgeheugen verdwijnen en helemaal worden losgelaten. Op aarde leef je nu nog in een wereld van dualiteit. Van tegenstellingen. Wanneer je aan de andere kant komt is dat er niet meer. Maar ook hier op aarde gaat het veranderen. In dit leven kunnen we ons eigen maken dat ervaringen ons niet meer beheersen. We kunnen een schepper worden en de leiding nemen over ons leven. We gaan ons herinneren wie we werkelijk zijn. Want ons ware wezen is heel. Wat heb jij opgeslagen in jouw celgeheugen, wat wacht op het loslaten. Welke ervaringen trek jij aan, omdat je iets in het geheugen activeert wat je meester mag worden. In het moment van nu is de essentie van de heling al aanwezig. Welke rol speel je. Wat is jouw doel. Wat is jouw intentie om hier te zijn en te leven….

Iedereen die hier zit heeft een dierbare verloren. Recent of langer geleden. Maar in het nu moment, wanneer je jezelf met iemand in liefde verbind wordt de overgegane ziel geroepen. En zijn ze er. Ze staan vlak bij je. Ze komen je bezoeken, want zij ervaren geen scheiding. Maar zolang er verdriet is bij degene die achterblijft kan er geen contact zijn. Belangrijk is dan ook de overledene in liefde los te laten en zijn weg te laten vervolgen.

Voor degene die achterblijft op aarde verandert er ook iets in de vorm zoals hij was. Jouw situatie verandert van vorm. Jij als persoonlijkheid zult een onmetelijke leegte en gevoel van gemis gaan ervaren, je wordt misschien boos, angstig of verdrietig, en er is een en vaak een enorm verzet tegen de nieuwe situatie. Het ego voelt bewust of onbewust een scheiding, voelt pijn, verdriet.

Maar ….Vanuit het bewustzijn, vanuit de verbinding met het nu is er geen scheiding in liefde, vanuit bewustzijn is er totale overgave aan dat wat is, omdat het bewustzijn weet dat iedere vorm op aarde een tijdelijke vorm is. Iedere vorm vergankelijk is. Het sterven is de omgekeerde vorm van geboren worden op de aarde. Vanuit het vormloze, schijnbaar van uit het niets, door het geboortekanaal begroet je de aarde en wordt je geboren. Wanneer de navelstreng wordt doorgesneden ga je zelf ademen. Ga je leven. Daarna ga je groeien door voeding, door ervaringen, door loslaten, en dan is er weer het teruggaan naar het vormloze wanneer je sterft als het zilveren koord wat de verbinding was met de aarde, wordt verbroken en weer voor de tunnel staat.

Hoe onwetender iemand is, hoe meer hij vaak lijdt. Ook dat geldt voor zowel de overledene als degene die achterblijft. Rouwen of loslaten is een van de aller moeilijkste processen die horen bij de aarde. Het vraagt vertrouwen in wie jij bent, te vertrouwen op je eigen kracht. Wanneer jij gaat beseffen dat je kern al heel is, hoeft er helemaal niemand een leegte in je op te vullen. Natuurlijk is er de nieuwe situatie, het verdriet, de leegte. Maar ga de leegte herkennen. Ga de leegte vullen met dat wat jij nodig hebt in de nieuwe situatie. Vaak brengt een schokkende gebeurtenis een enorme versnelling in bewustzijn voor de omgeving. De mensen die achterblijven gaan voelen en nadenken over de betrekkelijkheid en de zin van het leven.

Wanneer je met je denken blijft hangen in het verleden blijf je verbonden met het verlies in plaats van wat is. Je blijft verbonden met iets wat in het nu in de vorm niet meer is. Het vraagt om acceptatie. Wanneer je je met een pijnmoment in het verleden verbind voel je in het nu de pijn, voel je verdriet. Wanneer je door een rouwproces komt in de overgave kun je je in het nu gaan verbinden met vrede en liefde. Met de heelheid in je zelf. Wanneer je je blijft verbinden met emoties uit het verleden, lost de pijn niet op. De pijn wordt heviger, want je voedt juist de pijn. Dat betekent dat het rouwproces er is om de realiteit van het nu te aanvaarden.

Belangrijk is ook het helemaal doorleven van de pijn die je voelt en het verdriet wat je voelt, de leegte die je voelt. Er kunnen gevoelens en emoties op komen die je niet van jezelf kent. Belangrijk is: Wat voel ik in het nu. Je hele zelfbeeld kan veranderen. Interesses, behoeftes en gewoontes kunnen veranderen. Het verliezen van een dierbare raakt heel veel facetten in jezelf aan. Je moet je leven opnieuw gaan vormgeven. Het is een gevoel dat van binnenuit komt, het is een individueel proces. Geef ruimte aan deze gevoelens die in je opkomen. Niet doen alsof het er niet is. Maar je volledig overgeven aan dat wat is. Je openstellen voor de veranderingen, de leegte die de overledene achterlaat. Belangrijk is te voelen wat voor leegte er wordt achtergelaten. Wanneer je je verzet tegen dat wat is in het nu ben je overgeleverd aan het lot. Ben je slachtoffer. Wanneer je 1 bent en totaal verbonden met dat wat is, verdriet, pijn, heeft dat wat gebeurt geen totale macht meer over je en ben je een schepper.

Het nu moment is altijd verbonden met het leven van dit moment. Het. Het ego bied verzet tegen dat wat is en verbinding met het nu geeft overgave. Iedere gedachte die je denkt heeft altijd betrekking op iets dat is gebeurt.

Dat betekent dat je eerst iedere vorm van gehechtheid, van invulling, moet verliezen om je ware zelf te vinden. Wanneer er wat voor vorm dan ook wordt losgelaten in je leven, en dat kan het verlies van een dierbare zijn, maar ook verlies van status, van bezit, van een baan, lichamelijke krachten, wordt er door de emoties die dat met zich meebrengt steeds meer zichtbaar van wie je werkelijk bent. Je bent altijd wie je bent met je emoties, je angsten en pijn in het nu, wat vaak zichtbaar gaat worden als er een vorm oplost.

Deze zoektocht naar de gevoelens die je ervaart zal jou als mens opnieuw vormen. Het is van belang om je te realiseren dat er een nieuwe situatie is ontstaan die nieuwe of veranderde inzichten kan geven.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenKristalhelder

Wat kan er moeilijker en ondoordringbaarder lijken dan hele zware grove gesteentes en toch worden sommigen door een verandering in samenstelling, een verandering in moleculen, zo helder als kristal.

Ze worden lichtdoorlatend.

Sommigen veranderen door grote druk in een schitterende diamant en sommigen worden de mooiste edelstenen.

Veel mensen op aarde lijken net zo ondoordringbaar als deze zware gesteentes.
De meeste mensen zien bij de ander alleen de uiterlijke vormen. Maar kijk eens naar de kern, kijk eens naar de innerlijke essentie en wanneer je achter deze vormen, die altijd van de aarde komen, kunt leren kijken zul je gaan zien dat de essentie van ieder mens uiteindelijk liefde is.

Zolang je je niet bewust bent van je eigen innerlijke essentie en nog handelt vanuit de persoonlijkheid, identificeer je jezelf enkel en alleen met de uiterlijke vorm. En zie je niet de werkelijke schoonheid van de mensen om je heen.

De werkelijke schoonheid van die kristallen. Maar kijk je naar die harde, grillige buitenkant van die lelijke zware stenen.

Maar wanneer je in het hart kijkt, in de kern van die grillige buitenkant, dan is de schoonheid zichtbaar. De buitenkant kan het licht niet doorheen. Maar wanneer deze mensen veranderen, verandert ook de structuur en worden ook deze mensen zo helder als een kristal.
Maar dan moeten deze mensen leren uitstijgen boven de persoonlijkheid, boven de uiterlijke vorm.

Bewustzijn is niet het uitbreiden van het verstand door nieuwe informatie toe te voegen. Groeien in bewustzijn is het ontwaken uit dat wat er al is en altijd is geweest. Het wakker worden.

Ontwaken betekent een verandering in bewustzijn. Wanneer je eenmaal ontwaakt is het proces in gang gezet. Vaak worden deze veranderingen ingezet door iets wat ernstig ingrijpt in je leven, als een sterfgeval, een nare gebeurtenis of door andere gebeurtenissen die er in je leven plaatsvinden.

Door allerlei ervaringen in je leven ga je die patronen en die stukken in je leven zien, die nog niet helemaal heel zijn. Ga je je onverwerkte emoties zien, angsten pijnen, enz. de onbewuste stukken in jezelf ga je zien door de ervaringen in je leven. Zonder vechten, want hoe meer je er tegen vecht, hoe meer het in je leven verschijnt.

terug naar bovenGelukkig "zijn" of zelf zorgen maken

Zorgen, iedereen maakt zich wel ergens druk om. Wat gebeurt er allemaal in mijn leven, waar gaat het met de wereld naar toe. Het antwoord is eenvoudig, het gaat precies daar naar toe waar het moet zijn. Alles is in helemaal in orde. Het is daar, zoals wij de wereld willen ervaren.

Wij maken ons zorgen over de planeet aarde, of er oorlog komt, of er overstromingen zullen komen, of er genoeg voedsel is, over de vervuiling. Of de criminaliteit niet toe neemt, of de geloven niet extremer zullen worden, maar de aarde weet heel goed zelf hoe zich in evenwicht te brengen. En dan maken we ons ook nog zorgen of we onze baan wel behouden, of er genoeg geld zal zijn, of we niet ziek worden, dat we ouder worden enz. enz.

Maar is dit wel de manier om jouw kostbare energie voor te gebruiken. Is dit de manier om de energie in beweging te zetten zoals wij het willen. Al die zorgen die we op onze schouders dragen buiten onszelf. Die zomaar over ons heen lijken te komen, zonder dat we daar voor bewust voor kiezen.

Maar…..je zorgen maken verandert helemaal niets. Je zorgen maken over iets brengt juist meer en meer energie toe naar dat wat je juist niet wilt. Hoe meer zorgen je maakt, hoe meer zorgen erbij zullen komen. Je zorgen maken houd juist de energie vast. En het is juist belangrijk om de energie in beweging te gaan zetten. Om te voelen wat erin je speelt. Om jezelf te zuiveren van deze zorgen.

Laat de energie gaan expanderen. Wanneer jij jezelf zuivert van de zorgen, van de boosheid, van de angsten dan doet dat meer voor de wereld dan wanneer je jezelf zorgen blijft maken. Probeer die zorgen eens over te laten aan andere mensen, er zijn er genoeg die deze taak graag op zich nemen. Hoe vaker je meeloopt in demonstraties, geld overmaakt aan goede doelen, boze brieven verstuurt naar de krant of hoe meer de energie voeding krijgt. Er is niets mis aan het geld geven aan goede doelen, maar er verandert structureel niets.

Het systeem in jezelf en in de wereld moet veranderd worden. Want er is genoeg van alles in de wereld. Alleen we handelen nog zoals we al eeuwenlang hebben gedaan en dat heeft niet opgeleverd wat het na al die eeuwen opgeleverd zou moeten hebben. Alles is een illusie. Want ieder mens is heel. Ieder mens is een schepper en ieder mens kan de wereld zo gaan beleven en ervaren, zoals je het wilt ervaren.

De wereld heeft mensen nodig die vertrouwen hebben. Die hun eigen leven gaan leven zoals je dat werkelijk wilt. Niet meer met het hoofd maar met het hart. Want het hoofd begrenst. Het hoofd zegt dat iets niet mogelijk is, dat iets niet kan. Maar het hart laat je voelen dat je je eigen grenzen neerzet. Dat jij je eigen grenzen maakt. Wanneer je de stroom van je hart zou volgen, zou je gaan ervaren dat er geen grenzen zijn. De valkuil is dat we de antwoorden willen begrijpen van wat we voelen. En dan gaat het mis…..

Want zoals het altijd is geweest gaat veranderen, we gaan van rups een vlinder worden. De wereld is aan het ontpoppen, wij zijn aan het ontpoppen en we zijn onszelf aan het transformeren. We groeien niet meer alleen van buiten of van binnen, het komt nu van alle richtingen, van allerlei dimensies. En het hoeft niet snel. Snelheid is niet meer belangrijk. Want er is geen snelheid in de nieuwe energie. De manier waarop je dingen kunt laten expanderen is belangrijk.

Het kan van iedere richting, vanuit iedere dimensie komen. Ze bewandelen niet meer een vaste weg, het kan dan ook lijken alsof je het spoor kwijt bent, alsof jouw schepping niet meer bestaat, maar expanderende energie vind altijd zijn weg terug vanaf het vertrekpunt. Misschien raak je soms wat gefrustreerd omdat het lijkt alsof jouw schepping vergeten is. Maar de energie is aan het ronddwalen, de energie verzamelt informatie, ondersteuning om je in het NU moment weer te helpen op het moment dat het nodig is.

En als de energie terug komt bij jou komt het in de vorm van de oplossing. Het raakt alles aan wat jij wilt of het nu in een andere dimensie is, onmogelijk is vanuit het denken, enz. en brengt het terug naar diegene die het heeft gecreëerd.

De weg die het zal gaan is dan ook totaal onvoorspelbaar. Op het moment dat jij dus zegt het moet op die manier, is je schepping ongedaan, want dat kan niet in de nieuwe energie. Expanderende energie gaat de voor jou beste weg. Daarom hoeft iets wat bij de een wel helpt bij de ander niet meer te werken. Met je hoofd kun je dan ook niet meer begrijpen waarom het bij de ene mens zo goed werkt en bij de andere totaal niet. De mate van expansie is belangrijk. Wat zend je uit.

Als je zelf geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, voor je eigen lichaam zal geen enkele nieuwe methode werken. Daarom zal de arts niet alleen het lichamelijke deel maar ook het geestelijke deel moeten meenemen, in dit geval leren verantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer je iets creëert stap dan uit je denken. Laat de energie ronddwalen, geef er geen woorden aan want dan verdwijnt het weer. Laat het uit je bewustzijn gaan. Je hebt het gecreëerd, dus in energie is het er al. Deze expanderende energie wil niets met het denken te maken hebben. Wil ook niets met beperkingen te maken hebben. Je hoeft er geen moeite voor te doen. Je hoeft je niet in te spannen. Als je jezelf toestaat je geen zorgen te maken kun je je hersenen, kun je je denken rust geven en heerlijk ontspannend blijven in welke situatie dan ook. Want je schept het en het is er al in energie, hoe het tot je komt zie je wel.

Energie is neutraal. Wacht op jou, tot jij het in beweging zet. Vanuit de neutraliteit. Vanuit de scheppingskracht. Dus niet vanuit de dualiteit. Wanneer je niet komt voorbij de dualiteit, zul je geen toegang hebben. Dus beseffen dat het bestaat, dat het er is, is belangrijk. Als je niet gelooft in je eigen scheppingskracht, zal het zich ook op deze manier in jou leven zich manifesteren. En het is er op een eenvoudige manier. Misschien niet in de vorm die jij met je denken zou neerzetten. Nee zoals het is geëxpandeerd. Jij wilt graag weten HOE het naar je toekomt. Dat is een beperking.

Het is zoooo eenvoudig. Wanneer je je zorgen maakt, boos bent is er geen veilige ruimte. Accepteer, wanneer je dit niet kunt, zal de nieuwe energie niet beschikbaar zijn en oplossen in het niets…..laat het zich ontvouwen. Forceer niets. Heb geen verwachtingen. Het komt op de meest eenvoudige en gemakkelijke manier bij je binnen. Eenvoud is kracht. Het komt zonder stress, het is er gewoon.

En als het dan bij je binnenkomt als oplossing, gebruik het dan, nieuwe energie is energie in beweging. Als het er zit en je doet er dan weer niets mee, gaat het weer in de wachtstand.

Breng je energie niet meer naar dat wat je niet wil. Als je wilt afvallen, verwerf dan slankheid en hou je niet bezig met afvallen. Als je geen tekort meer wilt hebben, verwerf dan overvloed. Als je niet meer naar die vervelende baan wilt, verwerf vrijheid, niets en niemand is meer een excuus om je ongelukkig te voelen.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenJezelf zijn of is het ego-isme

Op iedere bijeenkomst die ik geef, iedere lezing waarin ik vertel over het scheppen, krijg ik dezelfde opmerkingen. Dat het wel erg egoïstisch is om me alleen maar bezig te houden met mijn eigen behoeftes. Met wat ik wil. Zonder rekening te houden met wat de ander wil. Vanuit de dualiteit is dit helemaal waar. Vanuit de persoonlijkheid, vanuit het ego is het waar.

Vanuit dat wat we geleerd hebben van vader op zoon, van moeder op dochter, vanuit de maatschappij, vanuit school, vanuit de normen en waarden die er gelden in de oude energie is dat helemaal waar. Want we zijn in de dualiteit allemaal op weg naar de heelheid in onszelf. We zijn onszelf aan het worden door elkaar de behoeftes die er van binnen leven gespiegeld te krijgen via de ander. Tekortkomingen, angsten, etc. zijn nodig om steeds dichter te komen bij onze kern.

Naarmate je groeit in bewustzijn kom je steeds meer in je eigen kracht te staan. We gaan steeds weer eigenschappen ontdekken en ontwikkelen en je komt steeds dichter bij je eigen wijsheid. En het gekke is, hoe meer je groeit, hoe meer je op je zelf wordt teruggeworpen. Het groeien in bewust “zijn” is een eenzaam proces.

Het is ook zo nu en dan een zeer moeilijk proces omdat je eerst mag leren te vertrouwen op je eigen innerlijk. Je moet leren de aanwijzingen die van binnenuit worden gegeven te gaan zien en te horen.

Naarmate je groeit ga je inzien dat wanneer je de weg blijft volgen die anderen van jou verwachten, eisen soms zelfs, dat dit een weg is die doodloopt. En deze doodlopende weg zien we terug in wat we depressie, burned oud verwarring, angst noemen. Deze uitingen zijn allemaal vormen van het blijven ronddwalen, ronddolen in iets waarvan je diepste ik zegt, dit wil ik niet meer, dit wil ik anders.

Je gaat inzien dat het allemaal toegeven is aan anderen, wat anderen je vertellen dat je moet doen, wat anderen van je verwachten.

Je innerlijke stem geeft steeds aanwijzingen dat er iets in jou mag veranderen en wanneer je leert luisteren naar deze innerlijke stem, dan zal deze jou luid en duidelijk vertellen wat je het beste kunt doen. En dan zul je gaan vertrouwen op je eigen waarheid.

Want jij hebt een unieke weg, een weg die jij moet gaan. Je kunt toch niet de weg van de ander blijven lopen, waar kom je dan uit?

Je zult ook gaan zien en ervaren dat er niemand buiten jezelf is die verantwoordelijk is voor jouw geluk en voor jouw leven. Jij bent de schepper en jij geeft je leven vorm zoals jij dit wilt. Jij zet de energie in beweging zoals jij het wilt ervaren en niet de ander. Je kunt niemand op de hele wereld meer iets verwijten. Jij trekt die ervaringen aan die jouw ziel besluit te laten binnenkomen.

Welke ervaringen heeft jouw ziel nodig. De ervaring van slachtoffer, van dader, van afhankelijkheid, van ziek zijn of de ervaring van onafhankelijkheid, vrijheid, geluk, het een is niet beter als de ander in de eenheid. Het is een ervaring die je kiest. Energie die neutraal is zegt niet dit is goed en dit is fout, die reageert op wat jij in beweging zet.

Wanneer jij iedereen die je tegenkomt zelf zo behandelt als jij behandelt wilt worden, is dat egoïsme. Wanneer je trouw blijft aan jouw weg, aan je eigen behoeftes, is dat egoïsme. Wanneer je er voor kiest die dingen te doen, die jou vreugde geven, is dat egoïsme. Wanneer jij de dingen doet vanuit je hart, is dat egoïsme. Egoïsme is wanneer je iets doet, ten koste van anderen.

Maar als jij de schepper van je leven bent, kun jij dan iemand anders tekort doen.

Kan die ander dan niet scheppen, dat die leegte die jij moet opvullen, vanuit zichzelf wordt opgevuld.
Kun jij iemand überhaupt te kort doen.
Je kunt niet voldoen aan de verwachtingen van de ander. Je kunt iemands behoefte niet vervullen.
Je kunt iemand die hulp nodig heeft omdat hij “denkt” dat hij iets niet kan, niet helpen.

Wanneer jij voelt dat iemand moet leren in zijn kracht te gaan staan, zou je iemand zelfs tekort doen door te gaan helpen. Ik kan iets wat jij niet kan. Maar is dat ook zo…..

Maar als je uitgaat van de heelheid, hoeft een ander geen verwachtingen te hebben naar jou, hoeft een ander geen behoeftes te hebben naar jou, hoeft een ander geen hulp te hebben van jou, maar dat enkel maar te voelen, te aanvaarden en te accepteren en vervolgens zelf te scheppen. Als je er vanuit gaat dat iedereen zijn eigen behoeftes kan vervullen hoef je alleen iets voor de ander te doen, wanneer je het voelt. Je mag helpen omdat jij het voelt. Niet omdat de ander dat van jou verwacht. Van jou eist.

Wanneer jij geld geeft aan een goed doel, is dat prima. Maar structureel verandert er helemaal niets. Want al die mensen die geld nodig hebben, waarom scheppen zij niet?? Houden we zo met zijn allen het tekort niet zelf in stand. Je kunt een ervaring delen met iemand. Je kunt iemand iets aanreiken vanuit je eigen ervaring. Maar je kunt nooit iemand helen. Nooit….energie die jij doorgeeft aan de ander, via reiki, via magnetiseren kan de energiebalans even herstellen. Maar als de ander geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en zelf de balans niet gaat herstellen, doe je dan vanuit de eenheid iemand niet te kort door hem zijn proces te onthouden van groei. Zijn het geen signalen vanuit zijn binnenste, dat er iets mag veranderen. Je kunt beter iemand leren hoe hij zijn eigen balans kan leren herstellen. Hoe hij de helende energie zelf kan leren aanboren.

Wanneer jij iets wilt en de ander wil iets anders. Wie is er dan egoistisch. Wie heeft er gelijk. Doe jij het dan omdat de ander het wil, en vind je je eigen behoeftes ondergeschikt, is dat een patroon in jou? Komt dat op je pad om je dat te laten inzien? Ga je allebei je eigen behoefte vervullen op je eigen manier, of kies je voor een andere oplossing, onvoorwaardelijk, omdat jij dat zo voelt. Wil je dat de ander zich steeds aan jou aanpast? Vind je dat de ander jouw behoefte moet vervullen?

Je ziet, vanuit het denken is het duidelijk, maar vanuit het voelen is het een heel ander verhaal. Stel iemand heeft geld tekort. Jij geeft wat geld en het geeft je een goed gevoel. Wie van de twee is dan egoïstisch? Ook hier is een valkuil, want waarom geef je eigenlijk? Uit schuldgevoel, uit medelijden, maar goed dat is een heel ander verhaal.

Maar nu wordt die ander boos omdat ie meer geld had verwacht, want je hebt genoeg en hij tekort. Is het dan nog zo onvoorwaardelijk door jou gegeven, of wordt je dan boos. Ben je teleurgesteld dat die ander niet tevreden is met wat hij heeft gekregen. Heb je dan ineens geen goed gevoel meer? Wat is de boodschap voor jou hierin? Heb jij dan geen oordeel over de situatie, over de persoon. Kun jij alleen kijken naar jouw stuk zonder de ander te veroordelen.

Egoïstisch is het naar mijn gevoel als je iets doet om je persoonlijkheid te bevredigen. Omdat de buitenwereld kan zien hoe goed je bent. Omdat de buitenwereld kan zien dat jij altijd iedereen in moeilijkheden helpt.

Maar je vergeet het belangrijkste…..jezelf. Dat je iets doet voor een ander zonder te voelen waarom je het doet. Maar het alleen doet voor die buitenwereld. Dat is naar mijn gevoel egoïsme.

Maar iets wat jij onvoorwaardelijk doet omdat je het zo voelt is nooit egoïstisch.

Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. Voor je eigen aandeel. Accepteer de situatie en probeer hem niet te veranderen. Maar transformeer, neutraliseer.

Bewust worden kun jij alleen………en doe je alleen

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar bovenIdee, creatie, manifestatie

Scheppingskracht en creeren De ziel wil scheppen. De ziel wil op geen enkele manier geblokkeerd of begrensd worden.

Blokkeren en begrenzen doen we met ons hoofd. Scheppen doen we met ons hart. Wanneer je werkt met je eigen scheppingskracht, voedt je je op geen enkele manier meer vanuit het veld van het massabewustzijn. Je haalt het nergens meer vandaan. Alleen nog maar uit jezelf.

Je hoeft geen energie meer te besteden aan hoe je je moet aanpassen aan de wereld om je heen. Je hoeft niet meer op anderen te lijken. Je hoeft je alleen maar af te stemmen op je innerlijk. Je hoeft dus niet als anderen te worden. Je mag jezelf zijn. In alle vrijheid. Zonder iets te hoeven beheersen. Zonder iets te controleren. Je hoeft alleen maar met je eigen scheppingskracht te werken, zonder iets bij een ander weg te halen, zonder iets van een ander te verwachten, zonder iets van een ander nodig te hebben.

Je ziel heeft geen verlangens. Je ziel heeft geen behoeftes vanuit het hoofd. Je ziel wil enkel en alleen zijn diepste zelf tot expressie brengen. Wanneer je iets creëert krijgt het in de nieuwe energie steeds meer en meer energie, maar neemt niets van iemand anders meer weg. Behoeftes vanuit de ziel gaan vele malen dieper dan de menselijke behoeftes. Een zielsverlangen begrijpt de menselijke behoeftes niet eens, want die zullen blokkeren en begrenzen. En de ziel wil niet begrensd worden.

Vanuit de ziel is het de passie. Het tot expressie brengen en het dan laten expanderen. Het zal vanzelf groter en groter worden. De ziel wil ont-dekken. Sluiers weghalen, die je ware zelf nog bedekken. Wanneer er een diep zielsverlangen is om iets van jezelf naar buiten te brengen, neemt het de menselijke vorm van een idee aan.

Het neemt als het ware de extra brede vorm van een verlangen aan en gaat er op aarde vorm aan geven. Het wordt een idee. Wanneer er dus een verlangen is vanuit de ziel om iets te creëren, komen er ideeën in jezelf omhoog borrelen. Het zijn JOUW ideeën. Altijd gebaseerd op iets wat je in het verleden hebt geleerd, of aanpassingen op zaken die je ontwikkeld hebt of hebt ontleend aan het massabewustzijn. Maar het worden jouw unieke ideeën, dit is creëren.

Veel te vaak worden deze zielen impulsen onderdrukt. Een idee wat in je opwelt is een prachtige energie, een passie energie. Alleen weet je vaak niet, hoe je zo’n idee naar de volgende fase moet brengen. Je blijft je idee koesteren, of overdenken, hoe je het moet schrijven, hoe je het moet vorm geven.

Je bent bang om fouten te maken. Foute akties, foute gedachtes. Maar dat kan helemaal niet. Want in de nieuwe energie zijn er geen tegenstellingen meer. Geen goed of fout. Er is alleen maar dat wat is. Zonder oordeel, zonder verwachting. We zijn heel vaak bang voor onze scheppende kracht. Je kunt het niet fout doen. Je kunt het ook niet tegen iemand gebruiken. Zelfs al zou je het willen. Want de energie keert altijd terug naar jezelf.

Scheppende energie heeft zo’n samenstelling, dat je anderen geen pijn kunt doen. Jouw scheppingsenergie, die werkelijk uit je ziel komt, kan anderen niet schaden. Als je werkelijk uit je voelen handelt. Het kan niet mislukken, je kunt niet worden teleurgesteld. Als het naar je terugkomt, is het alleen maar om je te wijzen op je verantwoordelijkheid. Je kunt niet falen. Daar kleeft negatieve energie aan.

Het is geen mislukking meer, maar een ervaring. Experimenten uitproberen. Breng je passie naar buiten en laat het expanderen. Laat het zelfstandig groeien. Laat het zich aanpassen, veranderen.

Dan krijg je de creatie van een idee. Je brengt het tot leven in alle vrijheid. Het kan niet mislukken. Op het moment dat een idee vorm krijgt is het een creatie, het heeft een bepaald energiepatroon, een bepaalde dynamiek het wordt nu werkelijkheid in de wereld.

Het zal als vanzelf gaan stromen, kost geen inspanning, het put je niet uit. Het geeft zelfs energie. En de energie zal gaan veranderen. En dat maakt velen van ons angstig, want het oorspronkelijke idee verandert uit zichzelf omdat een idee zichzelf steeds wil ontwikkelen naar een hoger en hoger nivo. Het idee transmuteert. En zal niet worden wat jij in gedachten had. Want dat beperkt.

Als je blijft vasthouden aan het oorspronkelijke idee dan laat je je eigen creatie verstikken. Belangrijk is dus dat je het zelfstandig laat groeien het laat veranderen en laat aanpassen aan de huidige situatie.

Het laatste deel is de manifestatie die tot stand komt door ogenschijnlijke uitdagingen, tegenslagen maar dit ervaar je omdat je de energie wilt beheersen of bepaalde verwachtingen hebt.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar boven

Een leraar - zijn -

Nieuwe energie, we praten er gemakkelijk over, maar we kunnen met ons verstand nooit bedenken hoe groot de veranderingen zullen zijn die op dit moment plaatsvinden in onszelf en in de wereld.

Fysieke veranderingen, mentale veranderingen, veranderingen met de planeet aarde, veranderingen in onze manier van zijn.

We zijn altijd aan de hand genomen door de persoonlijke gids die we kregen toegewezen in ieder leven, of die je zelf ad uitgekozen, voor je naar de aarde ging. Het woord gids zegt het al, een energie, een ziel die je brengt en leidt naar jezelf toe. Gidsen waar je mee kon praten, die je hielpen op jouw weg. Maar met de veranderingen die plaats vinden op aarde, trekken ook de gidsen, zoals we die altijd hebben gekend, zich terug.

Ze gaan plaats maken voor zoals de crimson circle dat noemt: Correspondenten. Energieën, engelen, een kanaal die een rechtstreekse verbinding met je gaat maken om je te helpen de energieën in balans te brengen, je te ondersteunen in dat wat je doet, ze brengen je in contact met nieuwe informatie, ze brengen zaken, die diep in je verborgen zijn, naar boven, helpen je om potentiëlen in beweging te zetten je te helpen en te leren de energieën te laten binnenkomen en te laten stromen.

Ze zullen niet jouw problemen gaan oplossen, want die zijn er niet meer. Ze zullen zijn als een soort collega van jou. Ze helpen je om het volledige beeld te gaan zien van dat wat er gaande is in jou en in de wereld vanuit jezelf. Helpen je om structuren toch tot een kneedbare en toch buigzame, open vorm te brengen, zodat jou creatie ieder moment weer kan veranderen. De openheid toe te staan tot verandering, tot expansie en aan te passen aan jouw staat van bewustzijn van dat moment.

Pas op dat je het niet alleen toepast in het nu moment en vervolgens niet meer vrijlaat om met jou mee te bewegen in jou groei. Expansie vraagt om vrijheid, om openheid. Ze zullen je helpen de energie te bewegen en te aarden tot het type creatie, tot de manier zoals jij die wilt creëren. Er zullen potentiëlen verschijnen in je leven, zullen zichtbaar worden, maar alleen als jij het schept.

In eerdere levens werd structuur op een heel andere manier gecreëerd, zoals we levens lang gewend zijn. Beperkend en behorend van de tijd en het bewustzijn van toen. Denk bijvoorbeeld aan de kloosters, scholen, kerkgenootschappen, rijke en invloedrijke families met vaste tradities. Maar iedere lichtwerker heeft ooit in zijn bestaan een moment gehad waarop hij bewust moest stappen uit deze beperkende structuren. Ooit heeft hij de veiligheid en de bescherming moet loslaten op helemaal op eigen benen te gaan staan, om te groeien op eigen kracht en van binnenuit dingen te gaan ontdekken. Iedereen kent wel die intense gevoelens van eenzaamheid, verlatingsangst, verwerping, afgescheidenheid. Als lichtwerker is er een moment geweest, waarop je de structuur zoals hij was, ontgroeide. Maar dat helemaal op jezelf staan gaf enorme gevoelens van onzekerheid en twijfel, want niemand bevestigt nog wat jij voelt.

Maar we gaan ook deze tijd achter ons laten en het is tijd om weer de krachten en de energieën te bundelen, en weer samen te brengen, maar nu wel op een heel nieuwe manier. Een manier die toch ontstaat vanuit jezelf. Eenzaam gaat over in één saam………

Want wij gaan een leraar worden. Een leraar in de nieuwe tijd.

- Een leraar ben je ieder moment van de dag
- Een leraar geeft geen les, preekt niet zijn waarheid als de waarheid
- Respecteert het feit dat niet iedereen zijn problemen wil oplossen
- Ziet dat niet iedereen geholpen wil worden of wil veranderen
- Een leraar wordt gevraagd met het hart te luisteren naar de ander
- Voelt wat er werkelijk is in het moment
- Helpt om de oplossingen zelf te vinden en te luisteren naar de antwoorden van binnenuit
- Een leraar hoeft voor niemand meer iets op te lossen of te veranderen
- Een leraar begeleidt
- Voelt wanneer iemand enkel en alleen energie pakt zonder er iets mee te doen.

We gaan een leraar worden maar eerst zul je:

1. van je zelf moeten leren houden. Je kunt pas werkelijk geven aan de ander, als je echt van jezelf houd, dan kun je van ieder mens houden. Je zult door de gevoelens van afwijzing, verwerping, boosheid, angst, eenzaamheid noem maar op, heen moeten om werkelijk van jezelf te gaan houden, ongeacht wat wie dan ook van je vind.

2. Het volgen van je eigen waarheid en niet meer de waarheid van de ander. Wat is jouw weg, wanneer je het pad volgt van de ander, zul je verward worden, depressief en zul je een knagend gevoel hebben wat vraagt om aandacht.

3. vertrouwen hebben in jezelf. Al die mensen die jou moesten bevestigen. Maar ook zij moeten vertrouwen hebben in zichzelf. Je gids, goeroes, je verstand, je luisterde naar alles en iedereen behalve naar je innerlijke stem

4. overvloed aanvaarden. Iedere structuur gaf beperking. Dus we geloofden in beperkingen. Leefden levens in armoede omdat je de energiestroom in jezelf afsneed. Wanneer je weet dat de energiestroom dat zal brengen wat je nodig hebt op het juiste moment voor jou, is er geen beperking meer. Omdat jij dit creëert. Overvloed is energie en dus uiteindelijk een uitdrukking van liefde voor jezelf.

Maar als je dan gecreëerd hebt is het belangrijk dat:

1. je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen creaties. Want niemand anders in de wereld en daarbuiten is verantwoordelijk voor jouw leven. Jij kunt krijgen en ervaren wat je wilt, maar jij moet het scheppen en toestaan in je leven. Je kunt een ander dus NIETS meer verwijten.

2. geef dan je creatie de vrijheid, sta jouw creatie toe om tot leven te komen en geef jouw creatie de kans te expanderen, zonder controle van jouw kant, zonder het te willen sturen, zodat het kan groeien, groter kan worden op manieren die je met je verstand niet zult kunnen bevatten. Het zal mogelijkheden laten ontstaan die je met je verstand niet tegen zou komen. Weet dat alle creaties een deel van je zijn, dus waarom zou je ze beperken. En als een creatie niet is wat je wil, schep dan wat je wel wilt……

3. heb geen verwachtingen hoe de uitkomst moet zijn

4. sta gnost toe, het vierde ontbrekende deel……..

wanneer je dit doet zul je het leven gaan leven zoals het werkelijk is bedoeld

1. Maar je moet er eerst voor kiezen om te leven. Ieder moment bewust aanwezig zijn. Blij zijn met je fysieke lichaam, ervan genieten. Je zult ervaren dat wanneer je werkelijk kiest voor het leven de samenstelling van je energiestructuur verandert en je zult een hele andere energie naar je toe krijgen.

2. je zult compassie moeten kunnen hebben voor alles. Voor jezelf, voor de ander, voor de dieren. Compassie voor de ervaringen die mensen willen opdoen, voor de dader en het slachtoffer, compassie voor het leed en verdriet wat mensen voelen en doorleven. Compassie voor de zwerver en de egoïstische rijke. Alles is een leerproces waar de ziel zelf voor kiest. Onbewust of bewust.

3. de zegeningen van het leven accepteren. De zegeningen zien die iedere dag weer op je pad verschijnen. Niets is toeval maar een synchrone gebeurtenis die reageert op jouw eigen creatie. Draag het uit aan iedereen die je tegenkomt. Jij bent de leraar.

Belangrijk is wel

1. dat zij naar jou toekomen. Je zult de mensen niet op hoeven zoeken en niet te preken of te overtuigen van jouw waarheid. Ze komen op het voor hen juiste moment. Luister dan en je weet wat je moet zeggen.

2. doe het in vreugde, en doe het anders niet. Er wordt je niets opgelegd. Jij doet het omdat jij het zelf wilt. Om geen enkele andere reden.

3. doe het zonder een beloning te verwachten. Die beloning is er in het nu moment. In de vreugde waarin je de dingen doet. En de vreugde die je voelt.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar boven

Het getal 4 en het kosmische kruis

Alles wat met de aarde en de materie heeft te maken, bestaat uit 4 en 4 is ook het getal voor de nieuwe energie. In de oude energie was het getal 2, de tegenstelling. Je zult dan ook het getal 4, wanneer je in je groeiproces zit, vaak tegen komen. Het symbool voor de nieuwe aarde, uitgedrukt met het symbool van het kruis met 4 gelijke zijden.

Eeuwenlang is het kruis afgebeeld als een onevenwichtig kruis, 2000 jaar lang was het kruis een symbool van lichamelijk en geestelijk lijden, daarom zie je overal het kruis afgebeeld met daarop het lichaam van Jezus. Maar de onevenwichtigheid van het kruis in de afgelopen 2000 jaar laat ons de onevenwichtigheid in onszelf zien. De lange zijde rechtop geplaatst op de aarde, als symbool voor het fysieke en het aardse en de kortere balk daarop voor het geestelijke en spirituele, maar de onevenwichtigheid van het kruis, de lange met daarop een korte balk, laat ons al zien dat het lichamelijke en het geestelijke niet in evenwicht zijn.

In het oude tijdperk was 2 het symbool voor de dualiteit. Alles bestond uit 2 uitersten, 2 tegenstellingen, goed - kwaad, arm - rijk, positief - negatief, donker - licht, rechts - links, Ups en downs, hoogtepunten - dieptepunten. de energie van de dualiteit is als een golfbeweging, het gaat op en neer. Het ene moment ervaar je het een en het andere moment ervaar je het andere. En het een is daarbij niet beter als het andere en het een kan ook niet zonder het andere. Juist die wrijvingen, die tegenstellingen, de dualiteit, heeft je steeds dichter gebracht bij het verlangen naar die eenheid.

In de nieuwe energie zijn geen cycli en geen golfbewegingen meer. In de oude energie manifesteerde alles zich in cycli. Kijk maar naar de natuur. Seizoenen wisselden elkaar af. In steeds terugkerende patronen. Men heeft geleerd, met het hoofd, dat energie op deze manier werkt. Planeten bewegen zich in cycli. Bewustzijn bewoog zich altijd in cycli. Men had ups en downs. Oorlog en vrede. Schaarste en overvloed. Relaties verliepen in cycli. Het ene moment ging het beter als het andere moment. De dagen verlopen in cycli. Opstaan, werken, slapen. Maar wanneer je een schepper wordt, zul je gaan ervaren dat alle cycli illusies zijn. De nieuwe energie is een energie die erom vraagt alle manieren, patronen verwachtingen, etc. los te laten. Het is geen energie die nog van buiten komt. Niet meer verbonden met de grote massa. Het is een energie die je vrij maakt. Onafhankelijk maakt. Het is een essentie energie. Die diep uit jezelf komt. Het is jouw eigendom.

Een energie die in feite niet krachtig is. Omdat in de echte essentie vanuit je ziel ook geen kracht nodig is. Er is geen behoefte aan kracht. Omdat het er namelijk allemaal al is. Alles wat je nodig hebt is al diep in jezelf aanwezig. Want kracht, macht heeft te maken met tegengestelde krachten. En vanuit de essentie zijn er geen tegengestelde krachten. Het is je innerlijke essentie. HET IS.

Met het hoofd zal deze energie niet meer te begrijpen zijn. Het is een energie zonder trilling, zonder vibratie. Het is een expanderende energie.

De energie vanuit de dualiteit gezien, de trillingsenergie bewoog in golven, hoogte en dieptepunten. In de nieuwe energie is geen ruimte voor golfbewegingen. Komt niet in golven en niet in cycli. En je gaat ook niet hoger en hoger en hoger. Je komt in een heel nieuwe manier van zijn. HET GAAT GEWOON door met expanderen. Van binnen naar buiten, niet in maar 1 richting het gaat willekeurig alle kanten op.

Laat je maar helemaal uit het spoor van oude patronen gaan. Laat alles wat tegengesteld is achter je. Ga voorbij aan de behoefte van hoger en lager en laat jezelf in de steeds wijder wordende energie stromen, waar als zich zal ontvouwen. Laat je niet meer naar beneden trekken, stap er voorgoed vanaf.

Daarom zal het symbool voor de aarde gaan veranderen. Het zal weer het kruis worden zoals het is bedoeld als kosmisch symbool voor de aarde. Het zal niet langer meer een onevenwichtig kruis zijn, met daarop de mens Jezus. Nee het kruis zal afgebeeld gaan worden zoals het is bedoeld. Jezus zal van het kruis afmogen, het tijdperk van het lijden is voorbij.

Het zal weer een evenwichtig kruis gaan worden, met 4 gelijke zijden. Een kruis van harmonie, een kruis van evenwicht. En zal het getal 4 gaan uitdrukken. Zoals op aarde ook al veel door 4 wordt uitgebeeld, kijk maar naar de 4 seizoenen, de 4 windstreken, de 4 rassen op aarde, 4 elementen, vuur, aarde lucht en water 4 maanfases. Het gaat een goddelijk symbool worden. Waarbij op het snijpunt van het kruis het goddelijke en het menselijke, het aardse bij elkaar komen. De elementen zullen in evenwicht zijn met elkaar. De beide lijnen zullen even lang zijn.

De 4, het symbool voor de nieuwe energie. Vanuit de leegte, het snijpunt, het midden van de 2 lijnen van het kruis naar de nieuwe energie. Als het antwoord van binnenuit komt, vanuit de stilte, vanuit de leegte, ontstaat deze nieuwe energie. De expanderende energie. Vanuit de mogelijkheid om te kiezen, ontstaat de balans, met de stroom meegaan, zonder keuze, maar het gevoel volgend…. de nieuwe energie. Had de stroom van de dualiteit een op en neergaande beweging, in de nieuwe energie zal deze beweging zich afbuigen en zal dwars door de golven van de dualiteit heen gaan kruisen. Was de oude energie een energie van heen en weer, in de nieuwe energie zal de energie ook van links naar rechts stromen en omgekeerd en ze zullen elkaar steeds kruisen. Ze vormen als het ware een weefwerk, waardoor je de diepte- en hoogtepunten anders gaat ervaren om dat de energie van de dieptepunten naar links en rechts in evenwicht wordt gebracht. Binnen in je, tussen alles wat je bent, de tegenstellingen vermengen zich met elkaar tot een nieuw licht, niet het licht waar het donker aan ontbreekt maar een nieuw licht, je goddelijkheid

De nieuwe energie, vloeibare gouden energie die in- en uitstroomt. Alles stroomt zonder belemmeringen, zonder beperkingen, je diepste zelf is verbinden met de grote stroom. Er is geen rotsblok meer die de stroom nog tegenhoudt.

Betekent wel dat je helemaal moet vertrouwen op jezelf. Dat je eerlijk moet zijn tegenover jezelf. Geen dingen doen omdat anderen dat van je verwachten, omdat andere mensen het nog geloven, omdat zij het zo zien. Want misschien volgt de herfst niet meer op de zomer. Misschien is jouw dag niet meer zoals hij altijd was. Jij bent de schepper, dus het zal die vorm krijgen die jij schept. Je moet de dingen voor jezelf doen en om geen enkele andere reden. Omdat het goed is voor jou. Omdat het jouw waarheid is. Omdat jij het zo voelt. Omdat het in essentie belangrijk is voor jou.

Laat al die oude manieren gaan. Hoe je slaappatroon moet zijn, hoe je eetpatroon moet zijn, hoe je je geld moet verdienen. Laat het gaan en herschep op een meer natuurlijke manier. Wetenschappers zullen het niet meer kunnen aantonen. Omdat het niet meer herhaalt. We zullen vanuit verschillende dimensies werken. Je kunt het niet meer herhalen omdat een actie het ene moment dit oproept en het andere iets heel anders. Alle waarheid van vandaag hoeft morgen niet meer waar te zijn. Het is een heel nieuw element wat wordt toegevoegd. Gnost ….Geen trillingen, geen vibraties, maar expansief, alle richtingen uit.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar boven

Het ontbrekende 4e deel
diep in onszelf


Zoals ik net heb verteld bestaat alles uit het getal vier. 4 is balans, vier is twee (de dualiteit) in het quadrant – nieuwe energie.

Tot nu toe had je op aarde drie dingen die je ter beschikking stonden:

Je hebt je fysieke lichaam die je in staat stelt om dingen in 3D te doen. Het is ook het voertuig om pijn en emoties te voelen. Met het lichaam kun je de aardse sensaties beleven van het ruiken, proeven, horen, zien en voelen, de sensaties die je alleen in een lichaam kunt beleven of ervaren.

Dan heb je het verstand, die gebruikt wordt door de hersenen. Het verstand heb je nodig om gegevens op te slaan als een soort computer voor je lichaam en de ervaringen die je hebt doorleeft op de aarde. Het is een hulpmiddel om de gegevens op te slaan, zodat je ze kunt gebruiken als het nodig is. Op dit moment ligt er in de maatschappij en het gevoelsleven teveel nadruk op het vertand en het IQ wat een onbalans geeft omdat het verstand uiteindelijk begrensd en uiteindelijk niet meer weet hoe je verder moet. Het verstand doet datgene wat jij hem opdraagt te doen. Niet meer en niet minder. We gooiden tentakels uit zodat je met je denken op zoek kon gaan en ontdekken waar het antwoord ergens wordt bewaard. Dit is bewustzijn, gebaseerd op menselijk denken. Je gaat het analyseren, bekijken en beoordelen.

Dan heb je spirit of de levensenergie. Spirit betekent letterlijk adem. Mensen kennen spirit een menselijke waarde toe. We geven spirit een menselijke vorm en macht. Als bijv. Goden, kerkelijke leiders, goeroes. Maar spirit bevat alles vanuit jezelf. Maar met het verstand probeer je te begrijpen wat het hogere zelf is, wat spirit is. Je probeert het vanuit de hersenen, het denken, Spirit is dus wel persoonlijk. Met je verstand ga je spirit beredeneren. Je wilt het allemaal begrijpen.

Maar de tijd is gekomen om een heel nieuw perspectief van jezelf te gaan ont-dekken. Ontdekken, het woord zegt het al, het was bedekt, maar het was er altijd al. We gaan zien hoe alle delen niet apart staan maar horen samen te werken met elkaar, samen spelen. Maar als alles dan uit 4 bestaat in de nieuwe energie ontbreekt hier dus nog een deel. Levenslang hebben we geprobeerd het te negeren, we hebben het geprobeerd te compenseren of we hebben gedaan als of het er niet was. Je moet het zien als een stoel met 4 poten. Wanneer je een poot eraf zaagt, is de stoel uit zijn evenwicht. Je moet constant alert blijven om het evenwicht te behouden, een zwak moment en je valt om. Dan weer naar links, dan weer naar rechts….het nulpunt zoekend. En dat ontbrekende deel, die ontbrekende poot, dat is Gnost. Het was er altijd al, maar niet geactiveerd. Het was om verschillende redenen niet actief. In de oude tijden was de aandacht meer gericht op het lichamelijke.

We hebben er alles aan gedaan om het lichaam perfect te krijgen, het iq te verhogen. Bewustzijnsveranderingen gooien alle oude overtuigingen omver. Gnost was er altijd al, maar het was niet meer geactiveerd. Om meerdere redenen niet.

In de tijden van Atlantis, het ramtijdperk, die voorafging aan het vissentijdperk, werd de aandacht met name gericht op het perfectioneren van het lichaam. We hebben er toen zelf voor gekozen, dit deel van het bewustzijn buiten te sluiten. We hebben er voor gekozen om andere ervaringen te beleven, alleen door het lichaam, het verstand en spirit. We hebben dus zelf gekozen voor andere ervaringen. Hoe is het om alleen het lichaam, het verstand en spirit te gebruiken (spirit is hier levenskrachtenergie).

Maar nu mag het vierde deel erbij komen. Het ontbrekende deel in de mens wat nog nooit door het verstand is aangeraakt en daarom ook eigenlijk niet in woorden is uit te leggen. Het is het ontbrekende deel. De kern van de passie die je diep in je voelt, het diepe weten. Het creatieve weten. Alles hier op aarde is altijd vanuit het verstand geboren. Het is daarom ook zeker geen intuïtie. Het ontstaat vanuit je diepste zelf. Niet door affirmaties, want affirmatie is controle houden over het verstand, met je verstand je op iets richten en doen alsof het andere er niet is. Affirmaties beheersen het verstand en neemt daarom juist het vermogen tot scheppen weg. Visualisatie komt ook uit het verstand, het verstand beperkt altijd. En dus volg je dan op wat er ooit is gezegd door iemand, wat aangeraden wordt, wat gevraagd wordt. Maar wanneer gnost niet aanwezig is, is het nooit vanuit JOUW diepste zelf en is het moeilijk scheppen, want je mist een stuk. Menselijke problemen die we beredeneren houden dan ook gnost weg.

Gnost is:

Eenvoudig, individueel en persoonlijk, brengt alles naar je toe wat je nodig hebt, het vereenvoudig complexe situaties, er zijn geen methodes voor, er zijn geen woorden voor, het bestaat niet in je lichaam maar is overal om je heen. Gnost is alle mogelijkheden, alle antwoorden in verschillende stadia of vormen. Sommigen komen van een hoger bewustzijn, anderen van een lager bewustzijn, maar het zijn allemaal antwoorden, afhankelijk van waar je op een bepaald moment staat. Wanneer je in het lijden zit, zullen antwoorden vanuit een andere plaats komen, dan wanneer je in evenwicht bent. Energie kan in beweging worden gezet op veel manieren, door angst, door passie, door behoefte, door begeerte, door zelfvertrouwen, noem maar op.

Oplossingen komen dus niet uit het verstand. Maar ook al is gnost geen deel van de dualiteit, het weet wel hoe het moet werken in de dualiteit als de vereenvoudiger, de probleemoplosser. Maar heb geen verwachtingen hoe hij dat doet. Het kan namelijk op zoveel manieren. Gnost verkeert steeds in evolutie en groei en maakt zichzelf groter…….Zolang je blijft denken in een moeilijke situatie blijft je probleem bestaan. Er zullen veel energieën zijn die er voor kiezen je tegen te houden. Ervoor kiezen om steeds maar weer dezelfde patronen te doorleven. Door je angsten, je beperkingen, het massabewustzijn. Het verstand gaat alles beredeneren, probeert het te begrijpen en te relateren aan iets, een voorwerp, een kleur, een herinnering. Probeer dat niet tegen te houden. Accepteer dat het er is en van uit de acceptatie, kun je pas los laten. Niet eerder.

Je moet het probleem juist gaan loslaten. Zeg tegen jezelf dat je niet werkelijk een probleem hebt. Want een probleem is een illusie, er is alleen op dat moment nog geen oplossing, JIJ hebt de oplossing nog niet gevonden in jezelf. Het is een ervaring die jij hebt.

Adem diep in en maak jezelf leeg. Probeer niets te forceren. Probeer niets te verlangen, niets te sturen. Laat alles los. Er zal angst in je opkomen, omdat je niet weet wat er gebeurt als je loslaat. Laat alles gaan en geniet van de ervaring in het nu. Sta het toe….Laat die pure bewuste toestand binnenkomen, vanuit de stilte, dan wordt het niet meer bezwaard en beladen door die eeuwenoude patronen, geloofssystemen. Het wordt er niet meer door beheerst maar werkt juist samen. Wanneer je een probleem mentaal oplost voel je de strijd, het verstand raast maar door, er zijn verschillende mogelijkheden waar je uit kunt kiezen, je bent bang en je bent onzeker.

Wanneer je jezelf leeg maakt, helemaal leeg komt gnost gemakkelijk binnen, gnost verzamelt energie vanuit allerlei sferen en wacht op het voor jou juiste moment en de juiste omstandigheden. Je zult het dan gewoon weten. Een scheppend weten. Je weet wat te doen, je gaat zien dat het probleem niet werkelijk een probleem was. Alleen als je er voeding aan geeft met je denken. In de eenheid is er geen probleem. Er was alleen een andere energie nodig om de ruimte in te nemen.

Gnost is een creatief weten. De leidende energie. Die alles waarin je vastzit, losmaakt. Die niets meer heeft aan de ervaringen van anderen. Maar een heel nieuw gebied voor jou, die een nieuwe betekenis geeft aan jouw leven. Het deel van jou wat een idee of concept kan oppikken, vervolgens brengt naar de inter-dimensionale of veel verschillende lagen, sferen zodat het tot vorm kan komen, stabiliteit en balans te krijgen op de aarde. Gnost opent dus de integratie, het naar binnen brengen naar meerdere inter-dimensionale lagen in jezelf. Je zult merken dat gnost van onschatbare waarde is voor de manifestatie van ideeën, dromen die je wil waarmaken en deze in de realiteit te brengen. Maar niet door het verstand, het kan niet worden gemanipuleerd door het verstand. Niet beperkt worden door het verstand, want de gnost energie bevind zich in een eigen sfeer.

In het begin zal je verstand graag willen samenwerken met gnost, maar uiteindelijk zal het het verstand ontlasten. Eerst zal het proberen in te tomen. Omdat verstand nu eenmaal zo is geprogrammeerd. Het moment dat je gnost gaat gebruiken is het moment waarop het vertand de teugels laat vieren, de controle zal loslaten en de oplossing van gnost zal toestaan. Het verstand zal helpen zaken te organiseren, de informatie bijhouden en aardse zaken als bijv. autorijden, computers bedienen. Gnost zorgt ervoor dat het meer bevredigend zal worden. Zonder worstelen. Hoe is niet uit te leggen. Je kunt het alleen je leven binnenbrengen en het gaan toepassen.

Je hoeft geen tentakels uit te sturen om het antwoord te zoeken, want het is er al. Het komt gewoon naar boven. Geef geen voeding meer aan emoties. Emoties zijn energetische bewegingen die om verandering vragen. Wordt stil en laat het antwoord binnenkomen. Emoties hoeven neer meer overweldigend te zijn om jou te laten veranderen, jou iets te laten ervaren. Besteed niet meer zoveel aandacht aan die emoties, geef ze geen voeding meer. Want dat is echt verstand. Je wordt er moe van want je blijft maar rondcirkelen. Laat gnost toe, laat de stilte toe, zonder dwang, zonder verwachting. En alles kan veranderen, en alles zal veranderen. Op een natuurlijke manier. Op een nieuwe manier. Het gebeurt gewoon, omdat jij het toestaat. En ga deze veranderingen dan niet analyseren. Het is een onderdeel van expansie van het bewustzijn. Laat ze ontstaan. Dan zul je merken dat dingen gemakkelijker gaan worden, de synchroniteit neemt toe, oude dingen verdwijnen sneller. En veranderen, het eetpatroon, het slaappatroon. Het zoeken naar het waarom stopt. Want dat lost geen problemen op. Het is hier, en nu. Laat los hoe je wilt dat dingen zijn, laat ze expanderen.

Geef geen structuur, geef het vrijheid, laat het zich ontwikkelen.

Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek)

terug naar boven