www.lichtcirkel.org Lichtcirkel

home Gedichten over sterven Door gasten Overige
2008 2007 2006 2005 2004

Gedichten 2005

Een kerstfeest van binnenuit December 2005
Ik geef me over: gedicht over sterven November 2005
Je bent je eigen gevangenis Oktober 2005
Ik hou van mezelf September 2005
Ik ben al heel, ik moet het me enkel weer herinneren Mei 2005
Ik ben het licht April 2005
Omarm het leven Maart 2005
Veel zal er gaan veranderen Februari 2005
Golven van emoties overspoelen ons Januari 2005
Weet dat vrede op aarde begint bij uzelf....

Ik wens iedereen een vredig kerstfeest toe!!!!
Een kerstfeest van binnenuit

Het is al weer ruim 2000 jaar geleden
Dat ‘t eerste liefdeszaadje in een wereld vol van duisternis op aarde werd geplant
Het zaadje van de liefde en nog steeds is er niet overal geluk en vrede
Omdat mensen nog niet handelen vanuit het voelen maar nog veelal vanuit verstand

2000 jaar geleden al werd de eerste opening gemaakt op aarde
Door ons het voorbeeld van de innerlijke wijsheid en de liefde te geven
Een meester van het licht die de kracht en overgave aan ons openbaarde
Door wonderen, zijn wijsheid en als bewuste ziel tussen onbewuste mensen te leven

Hij heeft letterlijk en figuurlijk zijn eigen kruis gedragen
Net zoals de mensheid het in onwetendheid tot nu toe altijd heeft gedaan
Maar de tijd van lijden is voorbij, het zal de weg naar binnen aan u vragen
Ik vraag u allen op uzelf te vertrouwen en in uw kracht op te gaan staan

U zult het antwoord in uzelf vinden, u zult leren uw eigen verlosser te zijn
Door los te laten en inzichten en ervaringen volledig in uzelf te integreren
Je hebt niemand nodig en hoeft niet meer te groeien door ervaringen van pijn
Voel wat je nodig hebt en je kunt alles in het moment van nu transformeren

Een nieuw tijdperk is aangebroken en ook nu wordt er weer een meester geboren
Maar ditmaal niet meer in een stal in Bethlehem
Maar in de harten van een ieder die van binnenuit zal voelen en zal horen
Die de roep zal volgen van het hart en luistert naar de innerlijke stem

Wie bent u diep van binnen, leef ernaar dan zal vrede aan uw horizon gaan gloren
Voed het vlammetje van liefde wat zich reeds in ieder mens bevind
Wanneer u hiernaar handelt, wordt het Christuslicht in U geboren
En velen zullen zich aan u warmen, wanneer u zich in liefde weer verbind

Dan viert u het kerstfeest zoals het werkelijk is bedoeld 2000 jaar geleden
Onafhankelijk van ras, religie, huidskleur maar vanuit innerlijke verstilling
Niet meer blijven hangen in wat is geweest maar aanwezig zijn in het heden
Dan bent u verbonden met de hogere goddelijke trillingEllen Sombroek, 12 december 2005


Terug

Er is alleen maar nu

Het ene moment voel ik nog pijn
Het volgende moment voel ik me zweven
Ik weet dat ik dood zou moeten zijn
Maar ik ben er nog, geheel bewust, en ik voel enkel leven

Ik voel me zweven en zie alles om me heen stralen
Ik suis steeds verder en zie dat alles om me heen een prachtig licht verbreid
Ik voel de warmte van hen die mij verwachten en me komen halen
Ik voel de onbaatzuchtige liefde met een overweldigende intensiteit

Ik voel me één met het licht, ik voel me er totaal in opgenomen
Ik voel me één met ieder wezen en met alles om me heen
Het licht omhult mij totaal, omhult mij volkomen
Ik voel me verbonden en met alles één

Het lijkt allemaal heel snel te gaan maar toch is er geen tijd
Ik beweeg me voort, maar weet echt niet meer hoe lang
Alleen dit ene ogenblik is voelbaar voor mij in de eeuwigheid
Ik voel me veilig, voel me vredig en ben niet meer bang

Ik voel in me zelf: dood nu WEET ik wie je bent
Een overweldigende liefde die alles heelt en alles kan genezen
Die weer mijn ware goddelijke vonk herkent
En mij weer totaal verbind met mijn innerlijke wezen

Plots is daar die stilte, het voelt heel leeg, het voelt heel, het voel fijn
Maar in die stilte ben ik me toch van alles en van iedereen bewust
Alles is in dit ene moment omsloten, een allesomvattende liefde, zuiver en rein
Ik voel innerlijke vrede en een diepe rust

Ik leef!!

Ellen Sombroek, 7 november 2005


Terug

Je bent je eigen gevangenis

Eeuwenlang hebben we op aarde vele rollen gespeeld
We konden steeds nieuwe ervaringen doorleven en oude stukken werden geheeld
Alles wat je hebt ervaren was er niet voor niets en had een diepere reden
Jij bent NU de wijsheid van ervaringen en lessen uit het verleden in het heden

Je keek door de ogen van de kerk, de familie, vrienden of een religie
Je was verstrikt in verwachtingen van anderen, richtte je niet op je eigen energie
We zijn in al die levens door duisternis en diepe dalen gegaan
Hebben gemoord, mishandeld, verraden, hebben angst, verdriet en pijn doorstaan

We hebben gesmeekt, gevochten, gebeden, steeds met een diep verlangen
Maar je zette je met je eigen creaties en structuren steeds meer in jezelf gevangen
Vele overtuigingen en beperkingen zijn heel diep ingesleten
Maar nu ontwaakt er in jezelf een heel diep innerlijk weten

Dat je zelf al die ketenen en beperkingen in je bewustzijn hebt aangebracht
Jij kunt de gevangenismuren afbreken, door te scheppen vanuit innerlijke kracht
Alle muren, begrenzingen en ketenen waren van eigen makelij
Jij kunt ze zelf opheffen, stel je open voor jezelf, dan BEN je vrij

Jij schept je eigen werkelijkheid, jij bent je eigen werkelijkheid
Jij bent het die je gevangen houd in structuren, jij bent het die jezelf bevrijd
Het bewust aanwezig zijn in het nu laat zien hoe je uit je cel kunt ontsnappen
Door over die oude structuren, regels, emoties en overtuigingen heen te stappen

Met één enkele stap kun je buiten jouw gevangenismuren staan
En de celdeuren voorgoed achter je dicht laten slaan
Laat toch los al die eeuwenoude aardse manieren, patronen en gebruiken
Dan kan het Goddelijke zich in jouw gaan ontluiken want ....

Je bent al vrij, het zit in jezelf en je kunt het nergens anders meer vinden
Jij bent de sleutel door je met de liefde die je van binnen voelt te verbinden

Ellen Sombroek, 6 oktober 2005


Terug
www.marioduguay.com

Ik hou van mezelf

Het is een heftige tijd, waarin vele discussies zullen komen
Vele zaken zullen door de wetenschap onder de loep worden genomen
Maar lieve mensen, de nieuwe informatie is niet meer met het hoofd te analyseren
Enkel met het hart zul je weten, een ieder zal naar binnen moeten keren

Het is niet meer nodig het spel van de tegenpolen te blijven spelen
Van binnenuit zal het antwoord tot je komen, zodat jij jezelf kunt helen
Sta jezelf toe om, zoals jij je werkelijk voelt ook naar buiten te treden
Niets is wat het lijkt, alles zal anders gaan dan we eeuwenlang dachten en deden

Sta jezelf ook toe om helemaal open te gaan
Dan zul je ervaren dat er helemaal geen grenzen meer bestaan
We hoeven het duister op de aarde niet met z'n allen te bestrijden
Jij mag leren het licht en het duister in jezelf niet langer meer te scheiden

Je kunt zaken die niet meer bij je passen niet langer blijven buitensluiten
Erken wie je werkelijk bent, dan pas komt je ware ik naar buiten
Wanneer je het duister blijft ontkennen en steeds blijft wijzen naar anderen
Dan zal er op de aarde helemaal niets veranderen

Want doordat jij de lichte en de donkere stukken in jezelf nog blijft scheiden
Zal de aarde als geheel zich niet van het kwaad kunnen bevrijden
Wanneer jij de rol kunt loslaten die het duister en het licht voor jou hebben gespeeld
Zal niet alleen jij maar ook de aarde als geheel kunnen worden geheeld

Het duister EN het licht dat is jouw Goddelijkheid
Dus het is zaak dat jij je persoonlijk van strijd en dualiteit bevrijd
Wanneer het licht en het duister in jou kunnen samenvloeien
Dan vind er heling plaats en zul je verder open bloeien

Herinner jezelf wie je werkelijk bent
Voel je niet meer klein, zorg dat jij je grootsheid herkent
Vele levens lang heb jij je aangepast aan anderen en jezelf verwaarloosd
Nu ben jij het die jezelf weer waardeert en liefkoost

Heb jezelf lief, dan kun je ook echt van anderen houwen
Dan help je mee om aan een wereld vol liefde te bouwen
Het licht hoeft het duister niet te overwinnen of omgekeerd
Ze streven naar oplossing, zonder dwang, worsteling en zonder dat je manipuleert

Vanuit deze balans zal de energie zich uit kunnen breiden
En zullen jij en de aarde zich van alles wat niet langer nodig is kunnen bevrijden

Ellen Sombroek, 5 september 2005


Terug

Ik ben al heel, ik moet het me enkel weer herinneren!!

Het leven is soms net een labyrint
Wanneer je je niet met je diepste gevoelens verbind
Je kunt dan jaren in een vicieuze cirkel blijven ronddolen
Maar wie je werkelijk bent, blijf dan diep verscholen

Pas wanneer je echt diep in jezelf gaat schouwen
Zul je steeds meer op je eigen innerlijke kracht leren vertrouwen
Veel oude patronen mogen er worden geheeld en uitgezuiverd in dit leven
Eeuwenoude blokkades zullen één voor één worden opgeheven

Luister en voel wat ieder moment van je vraagt
Wees wie je werkelijk bent, wetend dat de liefde je draagt
Leef ieder moment bewust, leef steeds in het heden
Zonder zorgen over toekomst en verleden

Onopgeloste gevoelens zullen de komende tijd extra aandacht krijgen
Want we mogen deze oude emoties en ervaringen overstijgen
Allereerst het gevoel van er niet bij te horen en afgewezen zijn
Velen voelen zich verlaten en blijven nog hangen in deze pijn

Zij voelen zich niet verbonden, omdat zij niet kunnen accepteren wat er is
Wat maakt dat je je eenzaam voelt en een diep gevoel van een gemis
Dan het twijfelen aan jezelf en aan je innerlijke kracht
Dit heeft heel veel mensen vaak in verwarring gebracht

Wie ben ik, waarom ben ik hier op aarde, nu op dit moment
Het maakt dat je gaat zoeken, zodat je je innerlijke kracht weer herkent
De tegenstellingen, de dualiteit, brengt jou al vele levens uit je evenwicht
Het gevoel te moeten kiezen tussen positief, negatief, donker en licht

De angsten en verlangens, het wisselende gevoel van liefde en van haat
Totdat je gaat ontdekken dat er geen goed en fout bestaat
Dat je enkel leert van iedere ervaring die je in je leven ontmoet
Vanuit de neutraliteit is alles zoals het nu is, altijd goed

Dan het grote schuldgevoel en de zonde
Sloeg bij velen eeuwenlang diepe wonden
Maar je kunt bij een ander geen pijn veroorzaken
Je kunt het enkel en alleen in de ander wakker maken

Soms blijven mensen lijden door een ervaring die eeuwen her diep is ingesleten
Maar jij bent het zelf die je ware kracht is vergeten?
Vertel, deel en accepteer wat je ten diepste nog zo kan raken
Zodat je dit kunt transformeren, wat je voorgoed vrij zal maken

Zoek niet meer naar een verlosser, iemand die alle antwoorden voor je weet
Want jij bent het die de wijsheid in jezelf vergeet
Jij bent je eigen verlosser, door je zelf weer te verbinden
In de buitenwereld zul je hem nooit kunnen vinden

Als laatste ga staan voor wie je waarlijk bent
Dit is het moment waarop je je ware wezen weer herkent
De vlinder die uit de cocon is getreden
Het moment van eenheid en van innerlijke vrede

Ellen Sombroek, 6 juni 2005

Terug
www.marioduguay.com

Ik ben het licht

Veel mensen zijn nog teveel van de aardse materie afhankelijk
Maar lieve mensen, alles op de aarde is vergankelijk
Het leven op aarde is maar een kort moment, gerekend in de aardse tijd
Wat is dan één mensenleven in de eeuwigheid

Het enige wat je meeneemt is je geestelijke groei en het innerlijk licht
Toch zijn velen nog alleen maar op de aardse materie gericht
Anderen vragen zich af of één lichtje meer of minder zichtbaar zal zijn op aarde
Maar ieder lichtje afzonderlijk is van hele grote waarde

Kijk maar eens naar een vuurtoren die zijn licht verspreid in de duisternis
Dat ene lichtje maakt dat het niet meer helemaal donker is
Dat ene lichtje is een oriëntatiepunt voor zeelieden op hun verre reizen
Dat ene lichtje in de duisternis zal hen de weg naar een veilige haven wijzen

Een vuurtoren, 'n baken in ‘n donkere wereld, schijnt zijn licht zonder nadenken
Enkel en alleen om zijn licht aan onze wereld te schenken
Stevig verankert staat hij daar, hij kan hoge golven en zware stormen doorstaan
Hij geeft reizigers de weg naar vaste grond onder de voeten aan

Het is een houvast voor velen om de weg te vinden naar de kust
Velen zouden verdwalen wanneer zijn licht was uitgeblust
Een vuurtoren is zichtbaar, zelfs mijlen ver
Net als aan die donkere hemel, die fonkelende ster

Een klein stipje wat schittert in het donkere heelal
Brengt de boodschap van het licht overal
Weet dat het innerlijke licht ook in u nimmer kan doven
Het zal sterker worden. wanneer u in uw eigen scheppingskracht gaat geloven

Het is uw eigen verdriet waardoor het licht in u lijkt te verdwijnen
De angsten en de pijn, waardoor het misschien wat minder helder lijkt te schijnen
Maar wanneer u dan uw aandacht weer naar binnen richt
Dan zult u uzelf weer hervinden, het innerlijk licht

Er is voor het licht en liefde geen enkele grens
Het licht is een deel van ieder mens
Al lijkt het soms een klein vlammetje in de donkerste dagen
Toch zal het uw pijn verlichten en uw moeilijkheden helpen dragen

Straal uw licht de wereld in, u kunt er vandaag al mee beginnen
Wijs ze met uw licht de weg naar hun eigen veilige haven diep van binnen

Ellen Sombroek, 4 april 2005


Terug

Omarm het leven

Het is nu de tijd voor de grote ommekeer
Gevoelens van vreugde en verdriet wisselen elkaar af, telkens weer
Want alles wat in alle levens niet is opgelost of is uitgewerkt
Komt nu aan de oppervlakte in alle hevigheid, soms zelfs wat versterkt

Zodat u het kunt gaan herkennen en los kunt laten voor altijd
Maar het mag gebeuren in vreugde, het hoeft niet meer door strijd
Laat los uw eeuwenoude grenzen en ga proberen
De nieuwe energieën in uzelf te absorberen

Nieuwe mogelijkheden, vaardigheden talenten en een nieuw begrip van het leven
Dat zal u de werkelijke innerlijke rust en vrede geven
Velen voelen zich enorm verdrietig en voelen zich verward
Maar omarm het leven eens vanuit het hart

Voed niet meer die pijn, uw diepste wezen is niet depressief
Maar het leven zoals het zich aan u ontvouwt eens werkelijk lief
U hoeft niet meer in therapie om steeds weer over oude pijn te praten
U hoeft de nieuwe energie enkel maar in uzelf toe te laten

Het gaat er niet meer om wie u in het verleden was of in de toekomst bent
Het gaat erom dat u expressie geeft aan uw zijn, nu op dit heilige moment
Luister naar de stille stem die u van binnenuit luid en duidelijk zult horen
Niets kan deze innerlijke stroom van wijsheid dan nog verstoren

U hoeft niet meer te twijfelen en steeds te blijven hopen
Laat de energie in uzelf toe en alle deuren gaan als vanzelf voor u open
Laat het werkelijke leven toe, vertrouw en geef uzelf over, helemaal
Dan verstaat u de nieuwe energie, dan verstaat u de nieuwe taal

Voel en verblijf in de energie van anderen die de ervaringen met u willen delen
Vele eeuwenoude wonden zullen mede door het samenzijn mogen helen
Alles wat u nodig hebt zal de weg uit zichzelf naar u toe gaan vinden
Het is er al u hoeft u enkel maar te verbinden

Het leven zelf zal naar u toe komen op vele nieuwe manieren
U mag het werkelijke leven gaan ervaren, u mag het leven vieren
U heeft in uw hoofd nog zoveel vragen
Maar van buitenaf zullen er geen dingen meer voor u worden aangedragen

Laat het oude zelf gaan en breng het nieuwe zelf binnen
U kunt hiermee ieder moment beginnen
Weet dat het innerlijke proces al is opgestart
De veranderingen zullen langzaam voelbaar worden in uw hart

Het werkelijke ervaren en omarmen van het leven
Dat is wat een ieder de ware vervulling zal geven

Ellen Sombroek, 7 maart 2005


Terug
www.marioduguay.com
De nieuwe aarde ....

Veel zal er gaan veranderen

Een nieuwe aarde, die eeuwenoude dogma's en patronen gaat doorbreken
Een hele nieuwe aarde die een nieuwe taal gaat spreken
Een taal die zal ontstaan vanuit de innerlijke verstilling
Een nieuwe taal op een Goddelijke trilling

Een stille stem die u o zo duidelijk en luid in uzelf zult horen
Waardoor uw weg helderder voor u zal zijn als ooit tevoren
Vanuit de stilte zal de wijsheid in u omhoog gaan wellen en tot u praten
Zonder u te willen sturen, het zal uw vrije wil in ere laten

Op deze innerlijke stem zult u stap voor stap leren vertrouwen
Waardoor u een nieuw bewust “zijn” op gaat bouwen
Zoals een rups in een vlinder zal veranderen
Zo zult u zelf meester worden en onafhankelijk worden van anderen

Alle wijsheid is reeds in uw onderbewustzijn opgeslagen
Maar u zult het zelf moeten ontdekken door er innerlijk om te vragen
Alle hulpmiddelen heeft u reeds bij de hand
Wanneer u naar uw voelen luistert en niet meer naar het verstand

Veel zal er veranderen, zo ook de wijze van genezen
Niet alleen het lichaam zal nog belangrijk zijn, maar uw gehele wezen
De ademhaling kunt gebruiken om uw lichaam te vertellen
Dat u in vreugde wilt leven en u fit en gezond wilt voelen in alle cellen

Tijdens stress of tijden waarin u uzelf even moeilijk kunt vermannen
Kunt u door bewust te ademen, rust creëren en ontspannen
Word u bewust van de lichamelijke en geestelijke pijn
Laat alles los wat u niet meer nodig hebt, pas dan kunt u werkelijk vrij zijn

Kleuren en geluid zullen in de toekomst uw hele wezen aan kunnen raken
Heling zal preventief gebeuren in plaats van enkel symptomen beter te maken
Trillingen en energieën zullen uw zwakke plekken aanwijzen en uw nog verborgen pijnen
Zodat u ze kunt helen nog voor ze in uw lichaam zullen verschijnen

De kracht zal liggen in het voorkomen, herkennen en transformeren
In plaats van medicijnen, onderdrukken of opereren
Het denken zal veranderen naar voelen in het moment
U gaat “ont” dekken wie u WERKELIJK bent

Ook de relatie met onze gidsen zullen we anders gaan ervaren
In de nieuwe energie zijn wij beiden de leraren
Zij leren van ons hoe wij omgaan met scheppen en creëren
In de nieuwe energie zullen we van elkander kunnen leren

Het zal een relatie worden van niet meer vragen maar samen praten
Te lang waren we afhankelijk, daarom lijkt het soms alsof ze ons verlaten
De relatie met uw gids zal zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid
We mogen in onze eigen kracht gaan staan, maar we raken ze niet kwijt

Laat los wat u steeds met uw denken heeft geloofd
Voel vanuit het hart en niet meer met het hoofd

Ellen Sombroek, 7 februari 2005


Terug

Golven van emoties overspoelen ons

Een nieuw jaar is er weer aangebroken
Nog meer zal een ieder dit jaar op zijn innerlijke kracht worden aangesproken
Heel veel mensen voelen zich op dit moment totaal verlaten en verscheurd
In heel veel gezinnen wordt honger geleden en om dierbaren getreurd

Vanuit het niets kwamen er op tweede kerstdag metershoge vloedgolven
Die grote delen van Azië totaal hebben bedolven
In enkele minuten waren velen alles kwijtgeraakt
En dat heeft op de hele wereld heel veel losgemaakt

Maar lieve mensen de aarde is als een groot toneel
Ieder speelt zijn rol, ieder krijgt zijn deel
Het is de realiteit van het aardse bestaan
Dat we, wanneer we willen groeien, door veel ervaringen moeten gaan

Op heel de aarde zijn nog vele conflicten, oorlogen en is er persoonlijke strijd
En nu is de tijd gekomen dat de aarde zich hiervan bevrijd
Langzaam stap voor stap komt er steeds meer evenwicht
En heel langzaam groeit er in de mensen steeds meer licht

Het is dan ook geen toeval dat grote delen zijn verzwolgen
En heel de aarde draagt hiervan de gevolgen
Alles wat er op aarde gebeurt heeft zin en heeft een reden
Ook als mensen ogenschijnlijk leven in erbarmelijke omstandigheden

Op aarde is het ergste wat je kan overkomen
Het feit dat dierbaren van je worden weggenomen
Maar in het Goddelijke systeem worden geen fouten gemaakt
Het plan van de schepping is rechtvaardig en volmaakt

Het kan zijn dat je op fysiek niveau een dierbare verliest
Maar mensen ervaren tragedies omdat de ziel hier zelf voor kiest
Vanuit innerlijke pijn komt altijd een hoger inzicht voort
Dat is een zekerheid die bij iedere tragische gebeurtenis behoort

Innerlijke pijn en verdriet zal door een ieder totaal moeten worden ervaren
Wanneer je het echt begrijpt, kan het goddelijk licht zich aan je openbaren
Velen zullen zich verlaten voelen en kunnen het leven niet meer aan
Omdat zij de diepere betekenis in hun bewustzijn nog niet verstaan

Maar vanuit de kosmos zullen wij een ieder steun en liefde geven
Weet dat er geen “dood” bestaat omdat iedere ziel immer zal blijven voortleven

Ellen Sombroek, 10 januari 2005

Terug